Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Akce ..^

Den Země a sázení topolů

26. dubna 2008, Vítek Šoupal

Tak jako již v předchozích dvou letech, i letos jsme měli spolu s Mateřským centrem v plánu oslavit Den Země úklidem obce. Sraz byl v deset u požární nádrže. Letos se k této aktivitě opět přidali i srbínští ze sdružení Pro Srbín, kteří měli sraz v stejný čas na návsi v Srbíně.

Davy lidí se sice nekonaly, ale akce nakonec svůj účel splnila. Po přesunu ke školce jsme se vrhli na sázení zaschlých topolů v aleji podél pouťové louky. Staré stromy byly vykáceny před třemi lety, protože byly už tak proschlé, že ohrožovali své okolí. Část z tehdy vysazených topolů se velmi dobře ujala - převážně ty směrem k Charitě a jsou z nich už skoro 3-metrové stromky. Druhá část staro-nového stromořadí směrem ke křižovatce se silnicí na Žernovku však byla převážně zaschlá. To je dáno hlavně tím, že je tato část louky sušší než spodní konec přiléhající k potůčku.

Během půlhodinky jsme tak do-vysadili 9 nových topolů a vyčistili škarpu od nepořádku, kterého jsme nasbírali 2 plné pytle.

FotoVítek Šoupal
zastupitel obce Mukařov
předseda občanského sdružení Mukařov-sko

 

Sázení topolů v MukařověSázení topolů v Mukařově

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

B

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz