Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Akce ..^

Zimní soutěž "O nejkrásnější vánoční výzdobu"

Jak to dopadlo...

Skoro by se chtělo parafrázovat známou reklamu a říci: „Měli jsme pro Vás připravenu soutěž, a krásnou, ale…“ No, možná na to mělo vliv „nezimní“ počasí, možná první ročník nebo slabší propagace, ale do zmíněné soutěže se nám přihlásili pouze čtyři soutěžící a tak měla porota velmi nesnadnou úlohu – podle čeho hodnotit?

Nakonec bylo rozhodnuto přihlédnout především k rozsahu a také nápaditosti a tak, když byly 6. ledna při slavnostním a trochu komorním vyhlašování cen pozváni všichni soutěžící, ceny byly předány v tomto pořadí:

  • 1. cena: manž. Adamiovi, Mukařov,
  • 2. cena: Charitní dům Mukařov,
  • 3. cena: Michal Pokorný, Mukařov
  • ... a cena útěchy: manž. Šoupalovi, Mukařov.

Nezbývá tedy než poděkovat alespoň těmto čtyřem statečným (i když jsme krásnou vánoční výzdobu viděli i v dalších zahradách), sponzorům – zejména firmě SK systems s.r.o. a dalším, kteří do soutěže věnovali ceny a přát si, aby příští ročník bylo nejen více zimního počasí a sněhu, ale hlavně soutěžících.

Rudolf Semanský
za organizátory soutěže

Prohlédněte si Fotogalerii .. ^   Otevřít fotogalerii


Uzávěrka 20. prosince 2006

Soutěž pořádají Občanské sdružení Mukařov-sko a Obecní úřad Mukařov

Otevřít fotogaleriiLetní soutěž "O nejkrásnější zahrádku" má svého pokračovatele. Vánočně vyzdobené zahrady a venkovní výzdoba některých domů zpříjemňují již dlouhé roky nejen dětem, ale i nám dospělým, večerní procházky po předvánočně naladěné obci.

Protože jsme přesvědčeni, že i tato výzdoba přispívá ke krásnějšímu vzhledu naší obce, rozhodlo se sdružení Mukařov-sko, které má již zkušenost s organizací letní soutěže „O nejkrásnější zahrádku“ po dohodě s obecním úřadem na tuto soutěž navázat a ocenit tak snahu o zpříjemnění vánoční atmosféry vyhlášením soutěže „O nejkrásnější venkovní vánoční výzdobu“.

Soutěž bude probíhat v období od 1.12. 2006 do 31.12. 2006 a přihlásit se do ní může každý, kdo má v obcích Mukařov, Srbín a Žernovka vánočně vyzdobenou zahrádku nebo venkovní prostory domu.

Otevřít fotogaleriiPodmínkou zařazení do soutěže je zaslání:

  • barevné fotografie zmíněné výzdoby v dostatečné kvalitě (zejména u nočních fotografií),
  • jména a adresy soutěžícího
  • telefonického nebo e-mailového kontaktu,

a to vše do 20. prosince 2006 na adresu redakce časopisu Mukařov-sko (Obecní 328, 251 62 Mukařov), nebo na adresu Obecního úřadu Mukařov (Příčná 11, 251 62 Mukařov). Případně také emailem na mukarov-sko@volny.cz nebo obec@mukarov.cz.

Porota z došlých fotografií vybere do užšího výběru 7 soutěžících, které bude kontaktovat a ve dnech 27.- 29.12. jejich vánoční výzdobu osobně shlédne, aby pak vybrala tři nejhezčí.

Slavnostní vyhlášení s předáním cen za první až třetí místo proběhne 6.1.2007 v zasedací místnosti OÚ Mukařov.

Těšíme se na Vaše fotografie!

 
Rudolf Semanský
člen občanského sdružení Mukařov-sko
starosta obce Mukařov

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz