Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Dvouměsíčník ..^

Dvouměsíčník Mukařov-sko 2006

Dvouměsíčník - ročník: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
 

Dvouměsíční Mukařov-sko je jako periodicky vydávaná tiskovina registrován podle § 7 zákona číslo 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 16658. Náhled do Evidence periodického tisku - ZDE..^

Dvouměsíčník Mukařov-sko začal vycházet v lednu 2006. V současné době je tištěn v nákladu 750 ks v rozsahu 8 černobílých stran A5. Časopis je distribuován do domácností Mukařov-ska - tj. Mukařova, Srbína, Žernovky a části Louňoviček.

REKLAMA:
Podmínky pro umístění reklamy v časopisu naleznete zde - CENÍK REKLAMY.
 
STÁHNĚTE SI:
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO/2006 - Komplet => pdf
 

Dvouměsíčník Zimní číslo Mukařov-ska
6. číslo - prosinec 2006 - leden 2007

Dva měsíce se s dvěma sešly a je tu opět další číslo dvouměsíčníku Mukařov-sko. Ti z Vás, kteří časopis nenašli ve své schránce, nebo nejsou z Mukařov-ska, si mohou časopis stáhnout z našich webových stránek. Roznáška časopisu probíhá od 1.12. do 9.12.

Přejeme Vám poklid do blížícího se předvánočního shonu

Jana Šoupalová
za redakci časopisu Mukařov-sko
 

B

Dvouměsíčník Podzimní úvodník
5. číslo - říjen-listopad 2006

Léto uběhlo jako voda, listí začíná opadávat ze stromů, děti už zase chodí do školy. Všechny tyto neklamné znaky nám říkají, že je tu podzim a s ním i 5-té číslo dvouměsíčníku Mukařov-sko.

Uvnitř časopisu najdete přehled dění v našich 3 obcích Mukařově, Srbíně a Žernovce. Nechybí pravidelná témata sledující dění okolo kruhového objezdu a územního plánu. Obě dvě tyto "kauzy" se opět pohnuly kupředu, i když jistě ne tak jak bychom si všichni (nebo skoro všichni) představovali. Otázkou je, jestli u územního plánu nebude 10 promarněných let znamenat, že už je 5 minut po 12-té, jak se ve svém příspěvku zamýšlí pan Hroch na straně 4...

Základní škola otevřela nové špičkově vybavené internetové centrum. Obec na začátku září provedla výstavbu retardérů před školou a školkou. Reakce na stavbu retardérů a nejen na ně najdete v rubrice Listárna a diskuse na straně 7.

No a to hlavní jsem si nechal na konec. Po 4 letech jsou tu opět obecní volby. Na straně 3 Vám ještě jednou přinášíme kandidáty Mukařov-ska včetně jejich koníčků a zálib. Vždyť jsou to také jenom lidi.

Příjemný podzim.

Vítek Šoupal
šéfredaktor časopisu Mukařov-sko
 

B

Dvouměsíčník Naše motto "Mukařov vesnicí roku 2010"
4. číslo - srpen-září 2006

V říjnu tohoto roku proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Sdružení Mukařov-sko má jasnou vizi budoucnosti našich obcí Mukařova, Srbína a Žernovky.

Za výchozí krok považujeme jasné stanovení střednědobých a dlouhodobých cílů rozvoje obce. Návazně musí být připraveny základní definice jednotlivých projektů...

Více se dočtete v úvodníku a v dalším obsahu 4 čísla časopisu.
 
 

B

Dvouměsíčník V 18-ti knihovnách...
3. číslo - červen-červenec 2006

Milí čtenáři, dostává se vám do ruky již 3. číslo "našeho/vašeho" časopisu. Čím je toto letní číslo zvláštní? Určitě tím, že ho můžete najít v 18-ti knihovnách po celé ČR. I v té mukařovské, která je otevřena v úterý 15:30-17:30.

Jistě se ptáte, proč je Mukařov-sko distribuováno do 18-ti knihoven po celé ČR. Důvod je jednoduchý. Tiskovina vydávaná v pravidelných intervalech totiž spadá pod Tiskový zákon, který to vydavateli nařizuje. Mukařov-sko se tak svým způsobem postavilo na roveň MF DNES, Hospodářským novinám nebo Právu. Taková tiskovina ale musí být registrována Ministerstvem kultury.

Díky oznámení, které bylo zasláno na Středočeský krajský úřad, nám odbor kultury a památkové péče kraje sdělil naše pochybení (vydávání časopisu bez registrace). Po 2 a 1/2 hodinovém jednání nám úřad nakonec udělil pokutu 1200,- Kč.

Neznalost zákona neomlouvá! Pokutu jsme zaplatili a od počátku dubna je časopis řádně registrován (tiráž - str. 8). Škoda, že nám upozornění na porušení zákona nepřišlo přímo na adresu redakce. Proč se tak nestalo, můžeme jen spekulovat?!

Jsme rádi, že je teď již vše v pořádku a myslím, že nám to naopak dalo více síly k zdolávání vydavatelských nástrah. Jen pro upřesnění, časopis vychází zdarma a příspěvky i práce na něm jsou bezplatné.

I v tomto čísle najdete události z dění v obcích Mukařov-ska. Prostřední 2-stránka je například věnována vydařeným mukařovským, srbínským i žernovským čarodějnicím. Místo mají i vaše reakce jak přímé, tak na webu.

Přejeme vám všem hezké léto.

Vítek Šoupal
šéfredaktor časopisu Mukařov-sko
 

B

Dvouměsíčník Co je nového? Hodně!
2. číslo - duben-květen 2006

Když jsem před dvěma měsíci psal úvodník k prvnímu číslu našeho časopisu, stěžoval jsem si na zimu, která nás všechny už tehdy pořádně trápila. Podívám-li se z okna teď na konci března, stále vidím na zahradě zbytky sněhu. Sluníčko ale konečně začíná hřát a jaro se už snad pomalu hlásí o slovo.

Proč tedy název tohoto úvodníku říká, že se toho za 2 měsíce hodně změnilo? Po vydání prvního čísla časopisu se přihlásila celá řada lidí s podněty a připomínkami. Někteří si jen chtěli postěžovat, jiní přišli se zajímavým nápadem nebo nabídli ruku k dílu. Všem bych Vám chtěl poděkovat. Dokladem vlny aktivity, která se od začátku roku vzedmula, je debata na webu sdružení (http://pic/) i příspěvky různých autorů, které naleznete v tomto čísle časopisu.

A co se ještě událo? Z pohledu obce je asi nejdůležitější událostí výměna starosty. Určitě jste sami slyšeli několik „zaručených“ zvěstí, jak to s tím odvoláním bylo. Těm, kterým by nestačil autentický zápis ze zasedání zastupitelstva na webu Mukařova (www.mukarov.cz - Sekce OÚ/Zastupitelstvo/Zápisy) přinášíme také rozhovor s novým starostou, mukařovským rodákem, Rudolfem Semanským, který se k rozhovoru uvolil velmi rád, a to nejen proto, že je členem našeho sdružení.

Máte-li zájem o dění v obci, dejte nám vědět. Zapojte se do diskusního fóra. Vaše podněty také můžete posílat na adresu redakce - Šoupalovi, Obecní 328, Mukařov, emailem na mukarov-sko@volny.cz.

Vítek Šoupal
předseda občanského sdružení Mukařov-sko
 

 
B

Dvouměsíčník se představuje
1. číslo - únor-březen 2006

DvouměsíčníkPřišla zima na Mukařovsko. Sněhové závěje kam se podíváte. Mráz se střídá s oblevou a ledovka hrozí na každém kroku. Dnes se Vám dostává do rukou ÚVODNÍ číslo dvouměsíčníku, který Vám bude na svých stránkách zprostředkovávat informace ze života obce a jejího okolí.

První číslo bulletinu vychází zatím v menším formátu. Již dnes však máme zásobu témat pro další čísla. Pravidelně byste se na našich stránkách měli například setkávat s články z historie obcí Mukařov, Srbín a Žernovka.

Časopis však nebude pouze o historii, ale budeme Vás informovat i o aktuálním dění v obci, o tématech jako územní plán (viz strana 3), rozvoj školy a školky, dění ve spolcích a sdruženích, dopravní situace...

Časopis vychází svépomocí členů občanského sdružení Mukařov-sko. I o jeho aktivitách Vám budeme pravidelně přinášet informace. Zprávy v plném znění a také například Koncepci občanského sdružení Mukařov-sko, naleznete na výše uvedených internetových stránkách, na kterých se můžete rovněž zapojit do diskusního fóra. Vaše podněty také můžete posílat na emailovou adresu redakce
mukarov-sko@volny.cz.


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-12 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz