Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

A zase ty odpady

6. dubna 2011, Rudolf Semanský

Třídíte odpad?Ať chceme nebo ne, produkce odpadů ve většině domácností stále stoupá a například při jarních a podzimních svozech velkoobjemového odpadu nestačím žasnout, kde se to množství nejrůznějšího odpadu stále bere.

V našich obcích se snažíme rozšiřovat způsoby, jakými lze odpady třídit a tedy i dále využívat, a tak vedle skla, papíru, plastů a bioodpadu brzy přibudou na stanovištích i kontejnery na nápojové kartony (např. od džusů, mléka apod.). Poznáte je podle oranžové barvy s černým víkem a doufám, že jejich zavedení uvítáte.

Nelze opomenout možnost třídění elektroodpadu a kovového odpadu a tak mi jistě dáte za pravdu, že možností, jak třídit skutečně ekologicky je dost. Přesto ne každý tuto možnost využívá a chápe. Jak jinak si vysvětlit, že namísto v nádobách na tříděný odpad končí plasty a papír v obyčejných popelnicích, směsný odpad v příkopech, bioodpad v lesích a elektroodpad u kontejnerů na plasty?

OdpadZvykli jsme si žít konzumním způsobem života, s jakousi vnitřní omluvou: „dělají to tak všichni a já svět nespasím“ a možná málokdo si uvědomí, že v lese se ani bioodpad hned tak neztratí, odpadků v příkopech může být jednou tolik, že se budeme stydět jít se tudy projít s návštěvou a načerno vypouštěné odpadní vody mohou jednou zničit vodní zdroje i nám.

Je také dobré si uvědomit, neboť se o tom příliš nemluví, že jakýkoli odpad s výjimkou toho tříděného, bio a elektroodpadu nekončí nikde jinde, než na skládkách, kde je postupně zahrnut hlínou té nejhorší kvality bez šance na jeho jakékoli druhotné využití. Zmiňuji to proto, že tak jako každý rok, bude i letos ve dnech 9. a 10. dubna organizován zmíněný velkoobjemový odpad. Ten je zčásti využíván k účelu, podle kterého byl pojmenován, zčásti v něm však z pohodlnosti skončí úplně vše, kdy výjimkou nejsou pytle plné plastů, železný odpad atd. Zkusme se nad tím zamyslet…
 

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz