Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Mukařovské čarodějnice 2010

9. května 2010, Michal Pokorný

Poslední dubnový podvečer se nad Mukařovem začaly slétat podivné postavy, které se soustřeďovaly před Požárním domem. Brzy bylo všem jasné, že se jedná o malé i větší čaroděje a čarodějnice.

Po hladkém přistání se jejich průvod organizovaně vydal vesnicí s jediným cílem, dorazit před sokolovnu, kde pro ně hasiči připravili soutěže, občerstvení, příjemnou hudbu a drobné ceny. Jakmile byla vztyčena staročeská máje, představili se jednotliví čarodějové a čarodějky a za svou odvahu přiletět byli odměněni diplomem, drobnými dárky a sladkostmi. Poté vzplanula obrovská hranice, na které byla symbolicky upálena slaměná čarodějnice. Na ohni si děti mohly opékat buřtíky, které dostaly od pořadatelů, nebo se zúčastnit soutěží na hřišti. Zbytek Filipojakubské noci patřil živé hudbě country kapely Mahagon, která hrála až do pozdních nočních hodin.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje Obecnímu úřadu a společnosti K2L, kteří tuto akci finančně podpořili, ale také všem, kteří ji podpořili věcně či osobní pomocí. Patří mezi ně řeznictví uzenářství pan Čáp, o.s. Mukařov-sko a Základní škola Mukařov. Poděkování patří rovněž Sokolu Mukařov za zapůjčení sociálního zařízení.

Mé osobní poděkování patří všem členům, kteří se na této akci podíleli.
 

 
FotoMichal Pokorný, Mukařov
starosta SDH Mukařov
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz