Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Nejen srbínské chodní(č)ky

20. března 2006, Přemysl Zima

Mapa Mukařov-skaMožná si myslíte, že chodníky a naše obec nejdou příliš dohromady, protože chodníky jsou něco, čeho u nás rozhodně není nazbyt. Co není, může být. Jak je vidět z Vašich reakcí na webu, je to jedna z věcí, která trápí skoro všechny.

Připravil jsem tedy přehled stavu hlavních "chodníkových" oblastí, tak jak jsem k nim shromáždil podklady:

  • Zastupitelstvo schválilo v minulém roce záměr výstavby chodníku od základní školy směrem na Žernovku. Byl připraven projekt realizace, který byl podkladem pro územní rozhodnutí.
  • Vznikl projekt na položení chodníku z Bud do Srbína s napojením na stávající chodník. V současnosti se jedná o nové podobě křižovatky na Budech (kruhový objezd). Po rozhodnutí o finální podobě křižovatky bude možné projekt chodníku na Srbín na ni navázat. Realitní společnosti stavící na Srbíně by se na tomto chodníku mohly podílet.
  • Problém možná vyvstane se spojením srbínské návsi s ulicí „Nad obcí“. Zde je velmi úzký průjezdný profil a ploty téměř přiléhají až na silnici II.třídy. Průzkum podmínek pro výstavbu chodníku proběhne, jakmile sleze sníh.
  • Společnost Středočeská pozemková připravující výstavbu v Srbíně za kravínem uzavřela s obcí smlouvu, která ji zavazuje do cca 2 let na vlastní náklady rozšířit celou komunikaci z návsi až k transformátoru a to včetně nového povrchu a chodníku.
  • V Mukařově je zapotřebí připravit a realizovat projekt na prodloužení chodníku podél „Černokostelecké“ od křižovatky s „Obecní“ směrem na Prahu. Na počátku obce by také bylo vhodné vybudovat přechod pro chodce s reflexní bezpečnostní úpravou, která by řidiče při vjezdu do Mukařova alespoň opticky nutila zpomalit.

Snažil jsem se výčet možností, kde a jak zlepšit podmínky pro pěší, alespoň trochu rozptýlit mlhu pochybností ohledně tohoto tématu. Doufám, že i vy svými hlasy přispějete k vytipování dalších lokalit.

Je jistě nutné zmínit i to, že se na zastupitelstvu nyní podařilo prosadit nápad na realizaci studie silniční sítě Mukařovska – tj. kvality silnic a chodníků, která pomůže stanovit, kde jsou problémy nejpalčivější a kde by se mělo s několik let zanedbávanými opravami a rozvojem začít.

Přemyl Zíma, Srbín
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz