Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Chodník na Žernovku ?

24. září 2007, Martin Holický

Problém chodníků a zajištění bezpečí proti bezohledným automobilovým šílencům trápí snad každého z nás a to pochopitelně nejen na Žernovce. Spojení mezi Žernovkou a Mukařovem má ale ještě ty nevýhody, že se jedná o velký úsek mimo území obce, kde je povolená rychlost až 90Km/h a nebude se zde konat žádná výstavba a tím není šance na získání „dotací“ od potencionálních stavebníků. Minulé zastupitelstvo mělo snahu chodník vybudovat, ale převážně z důvodu chybějících financí se akce nekonala. Jediné co se podařilo vytvořit byla studie, projekt a získané územní rozhodnutí. Ke stavebnímu povolení již nedošlo.

Blýskla se naděje na získání financí z programu Ladova Kraje, konkrétně se jednalo o vytvoření cyklo sítě ve svazku obcí. Byly tu ale dva háčky. Pozemek lesa je ve vlastnictví osoby, jejíž pobyt není znám a navíc se nepodařilo získat souhlas majitelů pozemků v Mukařově. I když se uvolil Jiří Čánský (toho času zastupitel obce) k poručnictví , tedy k zastoupení vlastníka lesa a dohodlo se, že chodník bude začínat až za Mukařovem a ne před školou, jak by bylo ideální a nejbezpečnější, pro Ladův Kraj to bylo navýšení rizikových faktorů s velkou pravděpodobností neúspěchu v soutěži o získání dotace a tak Mukařov s ohledem na ostatní obce z projektu ustoupil.

Nové zastupitelstvo přišlo s novými plány a rozjelo několik nových akcí a projektů. Některé se podařilo již i zrealizovat jiné na svou realizaci čekají. I pro Žernovský chodník svitla opět naděje. Jak zjistil a vyjednal náš pan starosta, Středočeský kraj je ochoten poskytnout pro tuto akci dotaci i přispět částkou na financování projektu. Hlavní důvod je ten, že v tomto místě prochází hlavní cyklotrasa a prozatím jen po silnici. Takže by se nejednalo jen o chodník, ale o kombinaci s cyklostezkou. To tedy znamená nový projekt a začít vlastně zase od začátku. Jako zastupitel ze Žernovky bych se toho zcela pochopitelně měl ujmout a akci rozjet. I když to bude znít jako výmluva, bohužel jsem od nového roku díky změně zaměstnání, jejíž dopad na svůj volný čas jsem si před volbami neuvědomoval, v naprosté časové tísni a nemám možnosti vždy objíždět v pracovní dny úřady a zúčastňovat se mnohých jednání např. s projektantem atd.

Nerad bych ale, aby se na celou akci zapomnělo a skončila v říši nesplněných snů a proto touto cestou hledám do týmu schopného a ochotného člověka, ať ze Žernovky či Mukařova, který by byl ochoten pomoci a měl na rozdíl ode mne více volna. Věřím tomu, že ve dvou by se nám podařilo celý projekt rozjet a dočkat se toho, že nebudeme stále skákat šipky před kamiony do škarpy. Šance tu je a byla by škoda ji promarnit.

martin.holicky@mukarov.cz

 
FotoMartin Holicky
zastupitel za Žernovku
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz