Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Chodníky a komunikace

12. července 2010, Rudolf Semanský

V letošním roce už v rámci čtyřletého volebního období tak trochu bilancujeme a to i v oblasti veřejných komunikací, ať již silnic nebo chodníků.

V současnosti probíhají v našich obcích opravy silnic a to hned několika metodami. V ulici Písecké a části ulice Sosnová bude provedena plošná oprava technologií použitou úspěšně již v loňském roce např. v ul. Lesní. Mimoto je letos plánováno ještě dokončení povrchů místních komunikací formou asfaltování a to v ulicích U požáru směrem od Louňovic (mezi zámkovou dlažbou a stávajícím asfaltem), nad ulicí Kopretinová a v ulici Smrková.

V Obecní ulici jsme se rozhodli vyzkoušet poměrně novou technologii firmy ProAsfalt, jejíž výsledkem by mělo být vedle opravy děr i sjednocení povrchu bez znatelných přechodů, tak jak je známe z klasického „záplatování“. Do spár tak nezatéká voda, která v zimě zamrzá a dále by rozrušovala komunikace. Pokud se tedy technologie osvědčí, bylo by to cenově přijatelné řešení i pro další roky.

Budeme-li rekapitulovat, zjistíme že kompletně novým povrchem byly v posledních letech opatřeny silnice v ul. U Požáru (od Louňovic i od Srbína), K bytovkám, Na Budech, Na viničkách, Na kopci, Lesní, Vodní, Smrková, část ulice Nad Obcí a Moklina a další jsou v plánu v příštích letech, ať již z prostředků rozpočtu obce nebo za přispění developerů.

Stejně tak vznikají nové chodníky pro pěší, z nichž ten nejnovější podél ulice Pražská se právě dokončuje, na realizaci čeká chodník v ulici Kutnohorská, byla otevřena stezka na Žernovku, která v dalších letech bude v obci opatřena i zámkovou dlažbou. Svůj význam má jistě i chodníček spojující ulici Na Budech s prostorem u semaforu, chodník u novinového stánku i nově vzniklý chodník mezi prodejnami Flip a Plus.

Nejdelší nový úsek chodníku pak samozřejmě máme podél ulice Choceradská, i když i zde je plánováno jeho další prodloužení a to jak směrem ke křižovatce Na Budech, tak i směrem od Srbínské návsi na Svojetice. Mimoto je ale samozřejmě nutno udržovat v přijatelném stavu i chodníky stávající, a tak byla přeložena část propadajícího se chodníku u školní zastávky, chodníky podél ulice Pražská jsou průběžně rovnány a opravovány, aby zejména v zimním období nebyl problém s jejich údržbou.

Nebojím se říci, že za ty čtyři roky se změnilo i v této oblasti mnohé. Doufám, že se mnou souhlasíte?

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:

B

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz