Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Dětský den v Mukařově

10. června, Jitka Pokorná

Fotografie z dětského dne - zdePrvní červnovou sobotu se na mukařovském hřišti konal
1. mukařovský dětský den. Pořadatelé SDH Mukařov a občanské sdružení Mukařov-sko připravili pro děti 16 disciplín. Každé dítě je plnilo podle svých sil a za odměnu dostalo do soutěžního listu razítko. A v čem se vlastně soutěžilo?

Asi nejoblíbenějším stanovištěm se stal bazén plný vody a různých vodních zvířátek, které měly děti za úkol lovit síťkou. Pro menší rybáře byl připraven menší „rybník“ s magnetickými rybkami, které se chytaly přímo na udici.

  Anketa

Další velmi oblíbenou disciplínou bylo přelézání lana. Nechybělo ani „staré známe“ skákání v pytli, slalom s ping-pongovým míčkem na lžičce či házení balónem do otevřené pusy klauna nebo kopání na branku. Mezi méně známé úkoly patřila „přecvrnkávaná“, prolézání tunelem, válení válců a chůze v „dospěláckých“ holinách a v hasičské přilbě.

Děti měly také možnost nechat se vyfotografovat v maketě hasičského auta. Fotografie si mohou rodiče zdarma vyzvednout na OÚ od 18.6.2007. Fotografie z dětského najdete také na naší webové fotogalerii Picasa na Googlu - ZDE

Po odevzdání soutěžních listů obdrželi všichni soutěžící diplom a tašku s drobnými dárky a sladkostmi. Dalším zpestřením odpoledne byla ukázka hasičské techniky. Profesionální hasiči ze Říčan přijeli s požární plošinou, která dosáhne do výšky až 27 metrů. Fotografie z dětského dne - zdeVšichni zájemci se tak mohli podívat na Mukařov z ptačí perspektivy. Mlsaly potěšilo zmrzlinářské auto. K příjemné atmosféře dětského dne přispěl hudební doprovod zajištěný Miroslavem Güntherem ml.

Škoda jen, že slunečné počasí nevydrželo až do konce a jinak vydařené odpoledne trochu pokazil déšť. I přesto však většina soutěžících vydržela až do konce, kdy proběhlo losování o věcné ceny. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií 0-6 let a 7-15 let. Pro každou kategorii bylo připraveno 5 cen. Hlavní cenou v obou kategoriích byl CD přehrávač. Losováním bylo dětské odpoledne ukončeno.

Doufáme, že všech 79 dětí odešlo domů spokojeno, plno zážitků a těší se na další dětský den, který bychom příští rok pro naše ratolesti opět rádi připravili. Velký dík patří všem pořadatelům, kteří si našli čas na přípravu, vlastní průběh a úklid po akci, stejně jako sponzorům bez jejichž finanční či věcné pomoci by se dětský den v takovéto podobě nemohl konat.

Rádi bychom též poděkovali všem, kteří během dětského dne dobrovolně přispěli na tuto akci. Dobrovolný příspěvek činil 996,-Kč. Veškeré získané prostředky byly a budou použity výhradně na krytí nákladů spojených s akcemi pro děti.

 
Jitka Pokorná
za pořadatele dětského dnu
 

Poděkování sponzorům:
  Obecní úřad Mukařov, V+T mat Mukařov, SK EKO Uhříněves, DPD CZ s.r.o.,
  Autoservis POLA s.r.o, K2L - Jaroslav Kuchař, Zdeněk Beck, Alena a Rudolf Semanský,
  Vladimír a Jiří Červinkovi, DKP kancelářské potřeby, ČPP, SHČMS, Obchodní dům Flip,
  Jaroslav Fousek, Hana Strnadová, Jaroslava Kapustová, Renata Pětrošová,
  pan Čermák, Michal Pokorný

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz