Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Velký dětský den v Mukařově

13. června 2008, Michal Pokorný

Fotografie z dětského dne - zdePrvní červnové nedělní odpoledne patřilo v Mukařově dětem. Sbor dobrovolných hasičů Mukařov za podpory občanského sdružení Mukařov-sko a za přispění sponzorů připravil pro děti zábavné odpoledne.

Připraveno bylo 16 různých soutěží, jízda na ponících, ochutnávka teplé čokolády z čokoládové fontány, ukázka hasičské techniky a další atrakce. Hudební doprovod akce byl zajištěn zařízením, které hasiči zakoupili díky pochopení sponzorů, a které mělo v tento den svou velkou premiéru. Na mukařovském hřišti se sešlo téměř 130 dětí nejrůznějších věkových kategorií. Za statečnost při plnění soutěží obdržela každá ratolest dárkový balíček a na památku diplom s odznakem dětského dne. Největší úspěch sklidila u dětí dle očekávání čokoládová fontána, zmrzlinové odměny a spršky vodou přímo z hasičské cisterny. Rodiče měli možnost využít stánku Výzbrojny požární ochrany, která zde představila hasící přístroje a hlásiče požáru pro domácnosti.

Na závěr dětského dne bylo připraveno losování o ceny a dětské karaoke. Tuto hudební show ale předčasně ukončila blížící se bouřka, která s sebou přinesla i krupobití. Vše se ale podařilo včas uklidit a schovat před deštěm. Zbývá tedy poděkovat všem, kteří přispěli k zajištění pěkného odpoledne, sponzorům za jejich štědrost a přát si, aby se i příští rok našlo dost nadšenců a sil uspořádat další pěknou oslavu svátku dětí.

 
Michal Pokorný
SDH Mukařov
za pořadatele dětského dnu

 

Poděkování sponzorům:
  DPD CZ s.r.o, K2L cz s.r.o, S+K systems, Obecní úřad Mukařov, T-Mobile,
  ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna), HVP (Hasičská vzájemná pojišťovna),
  Pola s.r.o - p. Pokorný František, Obchodní dům Flip, Nápoje pan Matějka,
  Ovoce zelenina - Vladimír Budský, Pekařství Oscar

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz