Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Divadlo žije!

1. května 2007, Jana Šoupalová

fotografie ze hry Chick (není z Mukařova)V pátek 20. dubna se na jevišti sokolovny v Mukařově začal s posledním denním světlem odehrávat příběh Chicka Jonese, který přijde do nebe (přesto, že byl oběšen za svá pozemská provinění) a přiměje nebešťany k uspořádání muzikálu.

Umělecké sdružení Marvin sice muselo na poslední chvíli změnit obsazení, protože představitelka hlavní role onemocněla, ale všichni účinkující vynaložili veškeré síly, aby předvedli milou a rozvernou hru, která potěšila jistě oko i ucho všech diváků.

Za organizátory představení jsem ráda, že se představení přes jisté těžkosti konalo a že jste se přišli podívat. Komu se nepodařilo zavítat na divadelní představení tentokrát, budiž mu útěchou, že to bylo sice po delší době první, ale jistě ne poslední divadelní představení v mukařovské sokolovně. Při dalším divadelním kousku se s vámi všemi těším na shledanou!
 


hlediště před představenímTak trochu pod čarou – čímž nechci ubírat na významu – bych ráda poděkovala všem, kdož přispěli svojí pomocí k uspořádání divadelního představení! Zkusím to jmenovitě, snad na někoho nezapomenu:

 • sokolům za spoluúčast na organizaci divadla bezplatným zapůjčením sokolovny;
 • panu Františku Pokornému za dodání černé látky na jevištní závěsy, které po mnoha letech nahradily původní závěsy barvy rudé;
 • paní Lence Šlemrové za pomoc při šití jevištních závěsů;
 • paní Jarce Kapustové za vydatnou pomoc při přípravě jeviště, divadelního sálu a následného úklidu;
 • všem co roznesli plakátky po Mukařově, Srbíně a Žernovce;
 • pánům z úřadu (Klégrovi a …) za pomoc při přípravě jeviště a divadelního sálu;
 • Přemku Zímovi za věšení jevištních závěsů;
 • panu Mirku Güntherovi za zapůjčení halogenů na osvětlení;
 • babičce a dědovi Šoupalovým za hlídání Adélky;
 • klukům Plíhalovým za prodej vstupenek a čekání v šatně, zda si někdo z diváků přeci jen nebude chtít odložit plášť či alespoň šálu, a za připravenost pomoci při úklidu sálu;
 • hasičům za požární dozor během představení;
 • Rudovi Semanskému a Milanovi Benešovi a klukům, co měli den po představení v sokolovně oslavu, za pomoc při úklidu divadelního sálu;
 • ...

 
Jana Šoupalová
členka o.s. Mukařov-sko
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz