Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Dostatek vody pro Žernovku!

27. května 2007, Jan Kašpar

Vodovodni kohoutekTato informace bude samozřejmě nejvíce zajímat obyvatele Žernovky, ale z postupu řešení je možné se poučit i na řešení jiných ožehavých problémů v obci. Dlouho, řadu let řešený/neřešený dostatek/nedostatek vody v kohoutcích obyvatel Žernovky se řeší! Když bylo vody dost, bylo ticho, když netekla: Zastupitelé obce, řešte!!

Tak tedy: na náklady obce byly provedeny 2 posilovací vrty pro oba používané zdroje V Zájezdí i v Horce. Čerpací zkoušky potvrdily (díky Bohu!) dostatek vody tak, že jsme mohli veřejnou schůzi obyvatel Žernovky počátkem dubna zahájit smělým:
Vody je dost!

Protože dnešní přísná legislativa a zákony o vodních zdrojích jsou velmi komplikované a někdy nesrozumitelné, pozvali jsme na schůzku zástupce vodoprávního odboru v Říčanech, zástupce vedení provozovatele vodovodů a kanalizace, projektanta napojení nových vrtů, autory studie nových vrtů. Ti postupně vysvětlili občanům nutné další kroky vedoucí k legalizaci dosavadních zdrojů, byť jenom jako užitkové vody. Bylo pozitivní, že všichni občané přijali vysvětlení s porozuměním, dobře byla přijata i informace o rozpracovaném projektu budoucího připojení obce Mukařov včetně Žernovky na budovaný vodovod Region Jih.

Legalizace a technické připojení nových vrtů bude velice nákladná záležitost, která nutně povede i ke zvýšení dosavadní sazby za odebíranou vodu. Navíc obě stávající vodárničky jsou zastaralé, dlouhá léta nefungoval vodoměr ke sledování celkové spotřeby vody!! Je s podivem, že tahle zařízení vůbec vodu dotlačila do domácností. Nebýt mimořádné ochoty a obětavosti paní Malé, Šafránka, Borsiczkého, Medka... nechceme ani domýšlet.

FotoJan Kašpar
místostarosta Mukařova
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz