Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Dům „U Jezera“ - bourat, přestavět, ponechat...???

1. listopadu 2009, Jan Kašpar

MapaI když o osudu domu v Dubové ulici s popisným číslem 1 se psalo v leckterém bulvárním plátku, přece jenom oficiální zpráva o připravovaném dalším osudu této stavby se dostala k posouzení na obecní úřad možná jako poslední. Nová majitelka, známá to zpěvačka Darina Rolincová, požádala prostřednictvím svých zástupců o demolici domu bez udání dalších důvodů. Je pravda, že objekt, byť umístěný na jednom z nejkrásnějším míst v obci, pomalu chátral, bývalý majitel dlouho váhal zda si nechat zavést vodovod a kanalizaci, neobývaný se stal terčem nikdy nekončího vandalizmu. Nicméně zbourat??

Díky pochopení pracovníků památkové péče v Říčanech, kteří ochotně a hlavně velmi rychle zpracovali odborný posudek k uvažované demolici, mělo zastupitelstvo obce k dispozici materiál pro rozhodnutí zda s bouráním souhlasit či ne. Z posudku vyjímáme: „Dům představuje jeden z architektonicky a uměleckohistoricky nejhodnotnějších domů v Mukařově, jeho vnější část jasně dokládá jeho výtvarnou a architektonickou hodnotu a je nedílnou součástí hodnotné okolní kulturní krajiny. Z hlediska památkové péče s navrhovaným odstraněním domu zásadně nesouhlasíme“.

I když toto vyjádření má povahu pouhého doporučení, bylo použito jako odmítavé stanovisko k odstranění stavby. Reakcí bylo písemné vyjádření architektů skupiny 3DH, kteří sice podrobně argumentovali zejména objektivním průzkumem vnitřku stavby (dřívější neodborné zásahy do krovu, praskliny ve zdech, atd.), nicméně přislíbili, že po odstranění původní stavby „celkový ráz nového domu má být absolutně zachován, záměrem je ponechat proporce domu, provést kopii secesního zdobení fasády, osazení dřevěných oken..." Zastupitelstvo obce proto na svém zasedání dne 8. září souhlasilo s touto rekonstrukcí. Lze jen doufat, že nová majitelka dodrží slovo a že svojí investicí přispěje k zachování onoho genia loci původního domu č. 1.
 

FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 


 
 
STREAM.cz | 29. 1. 2009 | Svobodaná matka Dara Rolins sice prožívá partnerskou krizi, ale je stále
žádoucí ženou. Dokonce bohatou. Stále vlastní byt v Dejvicích a navíc začíná rekonstruovat svůj dům v Mukařově.

 
B

Související články a dokumenty:

 
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz