Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

75 let hasičů v Mukařově

5. srpna 2006, Michal Pokorný

SDHZmínka o poslání, tradici a založení Sboru dobrovolných hasičů v Mukařově je uvedena na internetových stránkách Mukařovsko (www.mukarov.cz) spolu s fotografiemi zakládajících členů. Mnoho se však za uplynulých 75 let změnilo.

V kronikách je obec Mukařov vystižena jako "...Mukařov, vesnička malá, v klínu Černých lesů kolem gotického kostelíku a prastarého hřbitova je stulená ..." Mukařov s částí Buda čítal několik domů a několik desítek obyvatel. Založení sboru bylo nelehké a vycházelo z potřeb obce. První motorová stříkačka zakoupená od f. Holeček se jako jediná zachovala v původním stavu a bude vystavena spolu s ostatní technikou při letošních oslavách 9. září 2006.

Každé období přinášelo nejen změny organizační, změny v členské základně, ale také změny v podmínkách pro základní činnost hasičů. Po válce přešel majetek sboru do majetku obce, která dostala ze zákona povinnost zajistit požární ochranu v obci. Mezi používanou techniku do roku 1957 patřila přidělená válečná kořist vozidlo Steyer, Praga RN, Laurin&Klement. Za dobré výsledky při školení a výcviku pod vedením velitele Josefa Zderčíka bylo pořízeno nové vozidlo Tatra 805.

V letech 1957-62 byla organizována družstva žáků, dorostu, mužů a žen ve dvou kategoriích a družstvo civilní ochrany. V dalších letech došlo k útlumu činnosti, která se obnovila pod vedením velitele Josefa Pýchy a od roku 1973 Františka Pokorného. Podařilo se dokončit rekonstrukci a rozšíření Požárního domu, zajistit moderní techniku CAS 32 T148 a DVS AVIA, které slouží dodnes. Požární dům přešel do vlastnictví SDH Mukařov a slouží svému účelu za významné podpory Obecního úřadu. Co říci závěrem?

Poděkování patří všem, kdo se podílel či podílí na zajištění požární bezpečnosti v obci a popřát si hodně dalších úspěšných let bez požárů.
 

Michal Pokorný, Mukařov
velitel SDH Mukařov
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz