Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Mukařovští hasiči a mateřská školka

22. února 2008, Michal Pokorný

FotoDne 15. února 2008 jsme přivítali v naší hasičské zbrojnici děti z mateřské školky.

Děti měly možnost prohlédnout si techniku a vybavení, které používáme při zásazích a výcviku. Připravili jsme pro ně program s ukázkami (viz fotogalerie).

Jelikož bylo venku mrazivé počasí, pozvali jsme děti na závěr návštěvy do klubovny, aby se ohřály. Zde jsme u teplého čaje popovídali o tom, co všechno hasiči dělají a co ke své práci potřebují. Vyzkoušeli jsme děti ze znalosti důležitých telefonních čísel a vysvětlili jim, jak se chovat v případě požáru. Děti byly také seznámeny s náplní práce mladých hasičů.

Paní učitelky dostaly podklady pro celostátní výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí, do které se mohou děti dobrovolně zapojit. Na památku jsme předali všem kartičky s hasičským domem a informací o možnosti zapojit se do kroužku mladých hasičů. Bližší informace o náplni a plánu činnosti kroužku se mohou rodiče dozvědět na schůzce s vedoucími, která proběhne dne 23.2 2008 od 13:00 v hasičárně.
 

Michal Pokorný
SDH Mukařov

 

Poděkování hasičům z Mukařova

28. února 2008, Dana Tůmová (ředitelka MŠ v Mukařově)

V pátek 15.2.2008 jsme navštívili naše hasiče v Mukařově. Ukázali nám vše,
co potřebují ke své práci. Vybavení hasičské zbrojnice se dětem moc líbilo,
ale nejvíce je zaujala hasičská vozidla a jejich vybavení.

V klubovně,kde jsme všichni dostali na zahřátí "HASIČSKÝ ČAJ", si hasiči vyzkoušeli děti, ze znalosti důležitých čísel.

Chtěli bychom jim ještě jednou poděkovat, těšíme se na další spolupráci a kreslíme obrázky do výtvarné soutěže, které se rádi zúčastníme.

Děkujeme Vám - děti a kolektiv z MŠ

PS: Bylo to u Vás super!

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz