Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Hasiči v Mukařově bilancovali

21. února 2010, Michal Pokorný

9. ledna 2010 proběhla v Požárním domě v Mukařově Výroční valná hromada SDH Mukařov. Toto setkání členů sdružení se konalo za účelem zhodnocení činnosti v uplynulém roce a schválení plánu aktivit pro rok letošní.

V hlavní zprávě o činnosti mohli nejen členové sboru, ale i 16 hostů vyslechnout vše, co se hasičům v loňském roce podařilo. Za zmínku určitě stojí úspěšná soutěžní sezóna. Družstvu mužů se podařilo vybojovat na místních, okrskových i okresních soutěžích tři prvenství.

Po dlouhé odmlce začalo pracovat zbrusu nové družstvo žen. I mladí hasiči přes určité problémy vytrvali a zúčastnili se jarního i podzimního kola soutěže Plamen a Mukařovského uzlu.

Pro zásahovou jednotku znamenal praktický výcvik další poháry za první místa nejen v celkové soutěži, ale i soutěži Za tři rohy. Zásahová jednotka obce složená z členů sdružení mimo odbornou přípravu a péči o techniku zasahovala u 20 zásahů a to nejen v obci, ale i v jejím okolí.

Jak je již téměř tradicí, jsou hasiči hybnou silu dění v obci. Na akce, které se loni podařilo zajistit, mnozí z Vás pamatují. Kromě hasičského bálu, dětského karnevalu, dětského dne a čarodějnic se nám podařilo uspořádat první ročník Sněhulákiády. Pomáhali jsme s výlovem požární nádrže, Mukařovskou keckou, Lampioňákem i dětským dnem ve škole. Jen připravenou Drakiádu nám zhatila první loňská sněhová nadílka.

Ve výčtu další aktivit by se dalo pokračovat dále. Důležité je ale zmínit, že nic z výše uvedeného by se nedalo zajistit bez obětavých členů, příznivců hasičů a sponzorů. Všem, kteří nám pomáhají či nás podporují, chci zde veřejně poděkovat a ujistit je, že si jejich přístupu velice vážíme.

Přejme si, abychom i v roce 2010 našli dostatek sil a ochotných duší k zajištění všech plánovaných akcí. O některých z nich se můžete dočíst v závěru tohoto vydání.

B

Obnova zastaralé techniky

21. února 2010, Michal Pokorný

Pro většinu čtenářů tohoto webu i dvouměsíčníku Mukařov-sko či obecních internetových stránek, nebude pravděpodobně novinkou informace o plánované reprodukci zastaralé požární techniky obce.

První myšlenky k tomuto kroku se datují více jak dva roky zpátky, kdy bylo nutné několikrát investovat nemalé prostředky do oprav techniky současné, která zároveň nevyhovuje současným technickým požadavkům. Impulsem pro to, jak vyřešit otázku neekonomických oprav na několik let dopředu, bylo vyhlášení dotačních podmínek pro získání státní dotace na obnovu hasičské techniky Ministerstvem vnitra a příslib obce dalšího financování nákupu techniky.

Hned počátkem roku 2009 jsme zpracovali žádost o státní dotaci, které byla v listopadu 2009 schválena a přidělena ve výši 2 milionů. I další podaná žádosti o dotaci, tentokrát z prostředků krajského úřadu ve výši 600 tisíc korun, nám byla poskytnuta.

Nyní probíhají intenzivní jednání o konečné podobě vozidla a zbývajícího financování. Poté bude vypsáno výběrové řízeni na dodavatele a uzavřena kupní smlouva. Pokud půjde vše podle plánu, dočkáme se v závěru letošního roku nové cisterny.

 
FotoMichal Pokorný, Mukařov
velitel JPO III. obce
Starosta SDH Mukařov

 

 
B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz
 
www.werco.cz www.vodnikralovstvi.cz /zahradka www.mukarov.cz web@mukarov.cz