Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Jak jsme čerpali

8. října 2011, Ing. Přemysl Zima

Může se zdát, že nadpis je vypůjčený z nejmenovaného humoristického časopisu, ale „sorry“, v následujícím článku jsem dostal za úkol popsat, jak obec čerpala letos dotace.

RozpočetVětšina dotačních titulů již byla realizována, avšak na samotné čerpání financí zatím čeká, protože v současné době probíhá zpracování tzv. závěrečných vyhodnocení akcí (ZVA). Ve většině případů teprve na základě této dokumentace jsou dotační prostředky poskytnuty.

Výjimkou je dotace na chodník ve Školní ulici, kterou je možno čerpat do 75 % ještě před schválením ZVA a z níž prostředky dorazí každým dnem. Celkem první platba činí přes 350 tis. Kč. Za to a za přidělení dotace patří velký dík Středočeskému kraji a jeho Fondu rozvoje obcí a měst, který pod vedením ČSSD zvolil takovouto strategii, což umožňuje financovat většinu výdajů přímo z dotace bez nutného předfinancování z rozpočtu. Celková výše dotace je 95 % výdajů projektu.

Další dotací, pro jejíž čerpání již jsou dokumenty připraveny, je dotace Ministerstva pro místní rozvoj na zbudování volnočasových prvků u základní školy – mj. hřiště na petanque, velké venkovní šachovnice a přestavitelné dráhy minigolfu. U dotací z ministerstva platí princip výdajových limitů. Je to vlastně zřízení bankovního účtu pro účel té které dotace, na který ministerstvo poskytne prostředky k úhradě výdajů projektu – v tomto případě rovných 400 tis. Kč, což je maximální částka, kterou na tyto účely MMR poskytuje v rámci tohoto programu, jež činí zde 70 % celkových výdajů.

Dokončen je i projekt revitalizace prostředí v mateřské škole, který podpořil Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím MAS Říčansko. Díky těmto dvěma organizacím se podařilo v celém starém pavilonu školky vyměnit okna a dveře, zkrášlit celkově vnitřní prostředí a rozšířit herní prvky i na dosud nevyužité místo v areálu. V tomto případě se závěrečná dokumentace ještě připravuje a před vystavením žádosti o proplacení je třeba všechny výdaje uhradit. Termín předložení ZVA je na konci listopadu, takže prostředky z této dotace přijdou pravděpodobně až do rozpočtu 2012. V návaznosti na skutečně uznané náklady je poskytnuta dotace ve výši 90 %.

Další dotační titul, který je ještě otevřen, je dotace ze Středočeských fondů podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, kde ještě probíhá vlastní nákup prostředků. Nicméně systém je stejný a tak část prostředků z 200 tisícové dotace naplní příjmy rozpočtu ještě před koncem roku. Celková výše dotace by se měla pohybovat kolem 93 %.

Do podzimního kola dotací byl potom podán další projekt za celkem cca 50 tis. Kč – obnova zvoničky na Žernovce, který byl registrován u Nadace VIA, která podporuje širokou škálu projektů menšího rozsahu s možností dotace až do výše 80 %. Tato akce bude v případě úspěšného přidělení realizována v příštím roce.

O plánované přestavbě a rozšíření školní jídelny se můžete dočíst v následujícím článku
 

 
FotoIng. Přemysl Zima, Srbín
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz