Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Každý konec je začátkem... a výzvou!

31. března 2006, Jana Šoupalová

Zastupitelstvo obce má dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., paragrafu 103 odstavce (2) pravomoc odvolat starostu bez uvedení důvodu. Zastupitelstvo Mukařova ve složení (abecedně J.Čánský, M.Holický, M.Holovská, O.Charvát, J.Kapustová, J.Kovařík, J. Lancingerová, P. Pataki, R.Semanský, J.Šmídová) dne 16.3.2006 využilo tohoto svého práva a zařadilo na jednání jako mimořádný bod hlasování o odvolání starostky. Omluven z jednání byl J.Uzel.

Starostka byla odvolána poměrem hlasů 8 pro odvolání a 2 se zdrželi. Ačkoli nemusejí, zastupitelé sepsali důvody, které je vedly k jejich rozhodnutí. Jako hlavní důvody odvolání byly uvedeny "nekoncepční řízení chodu obce a nedostatečná komunikace s občany". Zápis ze zasedání spolu s důvody odvolání jsou ke stažení webu Mukařova (www.mukarov.cz - Sekce OÚ/Zastupitelstvo/Zápisy)

HolovskaMarcela Holovská byla do funkce starosty Mukařova zvolena 6.11.2002 poměrem hlasů 11 pro, 1 proti a 1 se zdržel. Před zvolením starostkou zastávala funkci místostarostky. Z funkce starosty byla odvolána na 16.3. 2006 a zastávala ji tedy 3 roky, 5 měsíců, 10 dní. Obec přebírala do správy po Miroslavu Günthnerovi bez dokončeného vodovodního řadu, kanalizace a plynu.

Realizace těchto inženýrských sítí byla v té době v mírném skluzu. Během 3 a 1/2 let byla realizace započatých akcí dokončena. Do dnes ale stále nedošlo k jejich závěrečnému zhodnocení a uzavření dotačních titulů, které obec na dané akce získala.

Z mého pohledu to je jasná, naprosto neosobní, záležitost. Ale jak už to na vsi bývá, rádo se dělá mnoho povyku pro nic. Každý podnik má svého vedoucího/ředitele. Když ředitel nemá výsledky, je nahrazen. Nebo chcete-li – každý cirkus musí mít svého principála; když přestane principál principálovat, cirkus zajde na úbytě. To ale nechceme!

SemanskýZpět k dění na obecním úřadě. 16.3.2006 po odvolání starostky Marcely Holovské byl zastupiteli zvolen nový starosta, Rudolf Semanský, poměrem hlasů 7 pro, 2 se zdrželi a 1 proti.

Každý nástupce to má svým způsobem lehčí. Může se poučit z chyb svých předchůdců a v lepším případě se jich vyvarovat.

Každý nástupce to má svým způsobem těžší. Je srovnáván se svým předchůdcem či předchůdci (v našem případě M. Holovskou a M. Güntherem). Činnosti nového starosty přihlíží celá obec s nedočkavostí přistihnout ho při nějaké nedokonalosti. Jeho práce a práce zastupitelstva bude sledována pod drobnohledem.

Lidé mají vzácnou schopnost zapomínat, že to není soutěž "kdo z koho", ale že nástupce je tu pro ně. A že by bylo nejlepší hned od začátku využívat toho známého "nové koště dobře mete", ale nesmí se hned postavit před hromadu hnoje.

- - - - -

A ejhle, přichází výzva – buďme našemu starostovi dobrými občany, aby on nám mohl býti dobrým starostou! A i výzva starostovi – byl jste zvolen, abyste v našem zájmu starostoval, tak se ukažte!

Jana Šoupalová, Mukařov
členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

Zdroj foto: www.mukarov.cz
 
B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz