Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Kontrola stavu kanalizace v obci

20. prosince 2006, Rudolf Semanský

Odtud je kamera spouštěna do kanalizace Možná jste si tento měsíc všimli zvláštního vozu, který se pohyboval po obci Mukařov a do kanalizačních šachet spouštěl speciální robotickou kameru, jež měla za úkol zkontrolovat stav kanalizačního vedení v obci.

Vedle kontroly stavu a těsnosti potrubí byl jedním z důvodů, proč byla uvedená kamera obcí objednána je kontrola napojení obyvatel na kanalizaci. Porovnáním přehledu napojených a platících domácností od provozovatele vodovodu a kanalizace a množství nátoku do čistírny odpadních vod jsme totiž pojali podezření, že ne všichni jsou napojeni oficiálně.

Pracoviště operátora s LCD obrazovkami, joystikem a PC sestavouVýhoda zařízení spočívá v tom, že z řídícího pracoviště uvnitř vozu je joystikem řízen pohyb nejen samotného stroje, ale zejména kamery a to ve všech směrech, včetně „nahlédnutí“ do přípojek a odhalení odborného a neodborného napojení. Kamera je pak schopna s přesností na centimetry určit místo, kde k napojení došlo a jednoznačně odhalit danou nemovitost.

Videozáznam z celé kanalizační sítě včetně určení hloubek, délek a dalších informací obdržela obec na nosiči DVD a v lednu dojde k jeho vyhodnocení... Již krátkým nahlédnutím „okem kamery“ během provádění kontroly bylo ale zjištěno několik míst, kde jsou do kanalizace svedeny např. okapové svody, což také není v pořádku. Sami jsme zvědavi, jak výsledek šetření dopadne.

Rudolf Semanský
starosta obce Mukařov
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz