Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Záchrana křížku na Budech

10. dubna 2006, Zdenek Hroch

Křížek 2006Drobné sakrální stavby, do kterých patří kříže, boží MUKA, kaple a zvonice, stojí po staletí v našich obcích i v krajině. Byly stavěny na památku šťastných i nešťastných událostí, jako projev díků za odvrácení neštěstí, epidemií, uzdravení, k usmíření sporu o majetkovou držbu, k vymezení hranic pozemků, jako pokuta za spáchaný přečin.

Také v Srbíně, na křižovatce Buda, stál kovový kříž na kamenném podstavci. Protože se jedná o místo se silným dopravním provozem a s velkým počtem dopravních nehod, podlehla tato drobná staletá stavba nárazu moderního dopravního prostředku a změnila se asi před dvaceti lety v rozvalinu.

V letošním roce zahájilo činnost Občanské sdružení Mukařov-sko. Kromě jiných úkolů se rozhodlo starat se o rozvoj území obce. Tím se rozumí krajina, která ještě nebyla devastována novou výstavbou, vyrůstající tu od poloviny devadesátých let min. století bez jakékoliv koncepce a územního plánu, naprosto neřízeně, ale s následky, které si obec ponese sebou po dobu svého dalšího trvání. Kromě pokusu o prosazení plánované výstavby s parametry odpovídajícími 21. století, se sdružení rozhodlo zachránit i drobnou památku z časů dávno minulých, kříž z křižovatky Buda.

V sobotu 8. dubna byla členy sdružení přesunuta kamenná část křížku, resp. to co z ní zbylo (viz fotografie níže), z původního místa, které během doby obsadily plechové reklamní tabule, na přilehlý pozemek obce. Dále se provede uložení na pozemku pana Vlastimila Zimy v Srbíně. Po provedení stavebních úprav křižovatky Buda (kruhový objezd v roce 2007), bude opravený kříž (dle možností Občanského sdružení Mukařov-sko) umístěn zpět na vhodné místo u křižovatky Buda a případně doplněn zelení.

Vítáme pomoc každého občana, který může poskytnout informace o skutečné podobě kříže, nebo je ochoten s jeho obnovou pomoci. Máte-li doma staré fotografie s křížkem, nebo si pamatujete jeho podobu ozvěte se emailem: mukarov-sko@volny.cz nebo telefonicky:
603 400 525.

Zdenek Hroch, Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

KřížekKřížekKřížekKřížek
Křižovatka Buda

PS: Existuje-li nálezce kovové části kříže, prosíme jej, aby nález odevzdal na Obecním úřadě Mukařov. Odměnou mu bude zvěčnění jeho jména na cedulce s popisem rekonstrukce křížku.
 
 

17. srpna 2006, Vítek ŠoupalKřížek od Štíhlic

Před nedávnem jsem se vracel od Českého Brodu domů a před Žernovkou, respektive na vršku za Štíhlicemi, jsem si všimnul křížku u kterého seděl pod lipami řidič kombajnu. Jak je vidět na fotografii (kliknutím zvětšíte) jedná se o podobný křížek jako ten z křižovatky na Budech. Také na něm už není železný křížek, ale stále stojí a je jinak velmi zachovalý. Takže trocha inspirace pro plánovanou rekonstrukci...

Vítek Šoupal, Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz