Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Plynofikace a etický kodex novináře v praxi

etika20. listopadu 2006, Rudolf Semanský

Minulý týden – přesněji v pátek 10.11.2006 vyšel v na 4. straně novin MF DNES článek, nazvaný "Mukařov se bojí, že bude vracet dotace" ke kterému považuji za nutné se alespoň krátce vyjádřit. Jako zdroj posloužil redaktorce několikaminutový telefonní rozhovor se mnou a nepříliš pozorné opsání informací z webových stránek obce.

Předně – Mukařov se nebojí, že bude vracet dotace – on je prostě vracet bude. Jen díky jednání se Státním fondem životního prostředí a určitému zmírnění dopadů za nesplnění podmínek dotace ze strany ministra ŽP nebude vracet tolik, kolik původně hrozilo. Nepřesnosti v informacích, kolik si obec půjčila, jaké byly podmínky dotace nebo jak se jmenuje starosta obce lze přičíst tomu, že paní redaktorka má potíže se čtením, ovšem kde vzala jistotu, že jsem při telefonickém rozhovoru krčil rameny, je mi skutečně záhadou.

I když jako člen Syndikátu novinářů ČR práci novináře znám i z druhé strany, takto zpracovaný článek bych v seriozně se tvářícím deníku nečekal.

 
Rudolf Semanský
starosta Mukařova
 

mfDnesMukařov se bojí, že bude vracet dotace

10.11.2006 - Mukařov - Plyn opakovaně zdražil a řada obcí se teď obává, že bude muset vracet miliony korun státu, konkrétně fondu životního prostředí. „V Mukařově, Srbínu a Žernovce bydlí 1540 lidí. Podmínkou dotací bylo, že plyn bude odebírat alespoň 310 domácností, zatím se napojilo jen 260,“ krčí rameny starosta Mukařova Rudolf Semanovský. Obec si na plynofikaci půjčila takřka patnáct milionů korun, lidé si navíc individuálně spořili. Celkem se částky na vybudování vyšplhaly takřka na 35 milionů. „Nejsme schopni donutit lidi, kteří mají přípojku dovedenou před dům, aby plyn odebírali,“ říká starosta. Rozhodně však odmítá, že něco zanedbalo předchozí vedení obce. „Plyn opravdu hodně podražil,“ dodává smířlivě Semanovský. Obec s desetimilionovým ročním rozpočtem by musela vracet půldruhého milionu.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha

 

Mukařovská plynofikace v číslech

20. listopadu 2006, Vít Šoupal

V článku MF Dnes je uvedeno několik čísel, které bych rád uvedl na pravou míru. Tak tedy - obec se na počátku roku 2002 (tj. ve volebním období 1998-2002) zavázala k realizaci Plynofikace v obcích Mukařov, Srbín a Žernovka. Na tuto akci získala dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 50% z předpokládaných přímých nákladů tj. 11.7 mil. Kč. Jak je vidět z tabulky pod článkem, přímé náklady na akci nakonec narostly o dalších 7 milionů Kč. V nich ovšem nejsou zahrnuty další "nepřímé" náklady spojené s poškozením místních komunikací atp.

Dotace Fondu byla vázána na slib napojení 90% domácností do jednoho roku (???) od kolaudace plynofikace - tj. 556 domácností. V současné době (10/2006) je připojeno přibližně 260 domácností, tj. 42%. V případě nesplnění podmínek byla obec (podle podmínek platných v době podpisu smlouvy) zavázána dotaci vracet fondu v plné míře.

Díky opakovaným jednáním se podařilo zmírnit dopad vracení dotace tak, že při připojení 40% domácností bude obec vracet 20% dotace, 50% domácností jen 10% dotace. S ohledem na to, že obec má u Fondu stále vázáno 10% dotace, je současná vratka "pouze" 20-10%=10% (1.170.000 Kč).

Obec se dále snaží o změkčení dopadu vratky. Jednání s Fondem a Ministerstvem životního prostředí jsou v plném proudu. Již dnes je však zřejmé, že k vracení dotace přibude také řádově stotisícová pokuta za nedodržení počtu realizovaných přípojek, kterých bylo v roce 2003 dobudováno o 69 méně. (viz tabulka dole). Více budeme vědět po novém roce (tj. v lednu 2007).

Rozsah realizace:CenaPočet
možných
přípojek
ŘádyPřípojkyP + Ř celkem

Projekt pro SFŽP (2002)23.4 mil. Kč618 ks17.818 m3.067 m 20.885 m
Realizace ke konci roku 200330.5 mil. Kč549 ks17.262 m5.869 m 23.131 m

Absolutní rozdíl7 mil. Kč-69 ks-556 m+2.802 m+2.246 m
Procentuální rozdíl+30,1%-11,1%-3,1%+91,4%+10,8%

 
Vítek Šoupal
člen finančního výboru OU Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz