Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Mukařovské vzpomínání

11. února 2007, Jiří Šoupal

Výlet do Mukařova (okolo r 1938)Dovolte mi trochu zavzpomínat na Mukařov v době  mého dětství .

Co dnes už dávno zmizelo. Pamatuji v krásných dnech letních prázdnin na srnky a zajíce pasoucí se navečer při okraji lesa na loukách, na vůni mateřídoušky, na zlátnoucí obilí v místech Dubiny a nad ním zpívajícího skřivánka, na poletující čejky chránící svá hnízda, na žabí koncerty od rybníků, na čistý potůček v lese a v něm rybky a raky.

Vzpomínám na koupání v Louňováku, v jehož vodě bylo vidět skoro až na dno, na mukařovské poutě lemující kostel. Na lesy čisté bez černých skládek, plastů a odpadků z lidské hlouposti, kde místní chlapi dobývali pařezy na zimní topení, plné borůvek, hub, klepání datla, kukání kukačky a autority hajného, který jím velmi často procházel.

Dnes toto vzpomínání zní už jako úvod do pohádky. Mnohé se změnilo. Člověk pro svůj život vymyslil spoustu krásných a užitečných věcí. Ale v té své produkci zanedbává základní pravidla chování k přírodě a svému okolí. I krásná oblast Mukařovska je jeho zápornou činností poznamenána. Jsou mezi námi bohužel takoví jedinci, kteří koeficientem své inteligence tento velký nešvar dokazují. Ve středověku to řešili pranýřem a co na to máme dnes v novověku?

Příroda byla kolem daleko větší a čistší než dnes. Ještě sice je! Ale ty zbytky které nám zůstaly bychom měli úpěnlivě chránit. Neničme vědomě ty krásné ostrůvky, které podléhají čím dál tím víc lidské bezohlednosti a lhostejnosti a jsou stále menší a menší...

Jiří Šoupal, Praha/Mukařov
 

Mukařov okolo r. 1960Srbín okolo r. 1930Žernovka r. 1905

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz