Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Mukařovsko má vlastní znak a vlajku

20. ledna 2009, Vítek Šoupal

Vlajka a znak obce MukařovKaždá obec, město či městys v České republice mají podle zákona nárok na své symboly – znak a vlajku. Od začátku roku 2009 má svůj znak a vlajku také obec Mukařov.

Už na začátku tohoto volebního období jsme se v zastupitelstvu shodili, že bychom rádi pro obec tyto symboly získali. V loňském rozpočtu na tuto aktivitu byly vyčleněny finanční prostředky, ke kterým přibyl také dar od firmy K2L pana Jaroslava Kuchaře, kterému touto cestou děkujeme.

Znakem obce Mukařov jsou ve stříbrno-červeně zvýšeně děleném štítě nahoře tři zelené vyrůstající smrky, dole lilie v prázdném kamenném gotickém oblouku provázeném vpravo(1) vozovým kolem, vlevo žernovem, vše stříbrné. List vlajky obce Mukařov tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený. V bílém pruhu vedle sebe tři zelené vyrůstající smrky. V červeném pruhu uprostřed lilie v prázdném kamenném gotickém oblouku provázeném nahoře vpravo(1) vozovým kolem, vlevo žernovem, vše bílé. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Oficiální povolení používat symboly převzal na počátku ledna 2009 z rukou předsedy Poslanacké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka přímo v parlamentu starosta obce Rudolf Semanský. Používání symbolů dalšími subjekty kromě obce se řídí Obecně závaznou vyhláškou 1/2009, jejíž znění naleznete na internetových stránkách obce www.mukarov.cz.

 
(1) Pozor - v heraldice se pravá a levá strana popisují z pohledu štítonoše. Z pohledu pozorovatele je tedy heraldicky pravá strana vlevo a heraldicky levá strana vpravo.
 

 
FotoVítek Šoupal
předseda o.s. Mukařov-sko
zastupitel obce Mukařov
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:

 
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz