Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Několik slov k RUD

8. října 2011, Rudolf Semanský

Tato zkratka (RUD) znamená „rozpočtové určení daní“ a v zásadě se jedná o finanční prostředky, které přicházejí do rozpočtů všech obcí a měst z výnosu různých daní nás všech. Jak už bylo několikrát zmíněno, tyto prostředky obec získává za přihlášené občany a ne každá obec a město má výši tohoto příspěvku na hlavu stejnou.

Na stávající systém nejvíce doplácejí obce přibližně naší velikosti a i tato skutečnost stála před lety u zrodu hnutí Starostové a nezávislí (STAN), jehož zástupci jsou dnes nejen v zastupitelstvech krajů, ale i v poslanecké sněmovně a senátu.

RozpočetDíky spolupráci STAN s TOP 09 se podařilo návrhy na změnu RUD přenést nejen do vlády, ale nyní i na půdu parlamentu. Kolega zastupitel Mgr. Ondřej Jakob k tomu dodává: „Ministerstvo financí představilo v létě návrh nového systému financování obcí. Podle aktuálních propočtů by schválení tohoto návrhu mohlo zvýšit příjmy Mukařova o téměř 6 milionů Kč ročně. V současnosti totiž obec Mukařov dostane z příslušných daňových příjmů cca 6500 korun na osobu za rok, zatímco podle nového návrhu, který by mohl začít platit od roku 2013, by se jednalo již o 9500 Kč. To už je slušná suma, za kterou by bylo možno vyřešit některé problémy naší obce, které pramení především z nedostatku finančních prostředků“.

Hnutí STAN a TOP 09 společně prosazují rovnoměrnější rozdělování prostředků mezi obce a města. Současnou situaci, kdy čtyři největší města obdrží téměř polovinu daňových výnosů, ačkoli v nich žije pouze pětina obyvatel, považujeme za neudržitelnou. Nelíbí se nám stav, kdy Mukařov má „příspěvek“ na jednoho obyvatele pětkrát nižší než hlavní město, nebo třikrát nižší než např. Plzeň.

Zajistit slušnou úroveň určitých veřejných služeb dnes totiž musí nejen menší města ale i obce. Za důležité také považuji, že - kromě spravedlivějšího rozdělení daní - obdrží obce část prostředků, které jsou nyní součástí národních dotačních programů. Jsem toho názoru, že obecní zastupitelstva lépe vědí, kam směřovat prostředky a také by se snížila administrativa.
 

FotoRudolf Semanský - Mukařov
starosta obce Mukařov
člen STAN (Starostové a nezávislí)
člen o.s. Mukařov-sko


 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:

B

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz