Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

V obecním (ne)zájmu

12. března 2006, Vítek Šoupal

Informace, které přijdou na obecní úřad, se k občanům a často i zastupitelům vůbec nedostávají. Posledním důkazem je nezájem o uspořádání ankety o změně konečných zastávek autobusů. Výsledky sebrané na webu zřejmě nebyly vůbec ROPIDu odeslány (?) !

Už delší dobu jsem svědkem nezájmu vedení obce o dění v našem regionu, o názory občanů a chybějící koncepce vedení obce. S ohledem na to, že se již 3 roky ve svých volných chvílích věnuji bezplatně správě webových stránek MUKAŘOVska, podělím se s Vámi o dva případy, které mne v poslední době opravdu "dostaly":

1) Na Háje nebo "do háje"

VáhyNa začátku února (2006) se přes webové stránky zeptala pani Ivana z Kostelce, jak obec řeší anketu ROPIDu o přesunutí konečných zastávek autobusů ze Skalky. Budeme jezdit do Hostivaře, nebo na Háje - nebo "do háje" - více na:

Přeposlal jsem dotaz starostce Marcele Holovské a čekal na odpověď. Po týdnu mi Marcela Holovská zavolala, že prý už dřív něco přišlo a že mi to přepošle.

Je 12. března a stále nic nedorazilo :-(

16. února jsem si raději našel všechny potřebné informace na webu Kostelce a Louňovice a udělal jsem webovou anketu na www.mukarov.cz sám. Je divné, že v Louňovicích o této záležitosti jednali už 6. ledna 2006 (viz zápis z jednání zastupitelstva Louňovic), v Kostelci to řešili už v únoru a v Mukařově to obecní úřad neřeší?!

Jak jsem se dočetl na stránkách Kostelce, anketa měla být zaslána ROPIDu do 3. března. Sečetl jsem tedy hlasy z webu a zaslal je opět na emailovou adresu starostky s dotazem: "...kdo a kdy výsledek ankety předá ROPIDu?". Odpověď, které se mi dostalo byla: "Ropidu je hodně tak ho má Ruda..." Ale Ruda (Semanský) ho neměl! Dostal ho až za hodinu :-( Navíc ho nedostal celý, ale pouze dodatky ke smlouvě (těch je opravdu hodně). Na obecním úřadu smlouvy ležely víc jak 2 měsíce.

Kdo tedy sdělí ROPIDu, co si občané myslí, jsem se nedozvěděl!?

2) Kdo v tom nechal koho samotného

Nedávno jsem se bavil se známým o fungování obce. Shodli jsme se na tom, že už to tu fungovalo lépe. Můj známý - říkejme mu Franta - tlumočil jednu z fám, které kolují obcí: "Je to prý problém zastupitelů, kteří v tom starostku nechali samotnou."

Na první pohled by to tak mohlo vypadat, ale skutečnost je jiná. Z vlastních zkušeností vím, že v případě vyvinuté aktivity je ze strany starostky poskytována tak pomalá a neúplná pomoc při řešení obecních věcí, až je to zarážející.

Na podzim mne zastupitelstvo dojmenovalo do Finančního výboru. Stalo se tak po té, co situace s dotací na plyn hrozila katastrofou a zastupitelstvo obce nebylo schopné s tím nic dělat. Popravdě mám své práce sám dost, natož abych se chtěl "cpát" někam do výborů a funkcí. Avšak představa bydlení v obci, která má obstavený majetek a rozpadající se silnice, mne vyburcovala.

Spolu s Rudou Semanským a panem Kašparem jsme se pustili do práce:

  • Začali jsme "záchranná" jednání ohledně vracení dotace za plyn. Hrozba byla 11 milionů korun. Jednáním s fondem životního prostředí se podařilo ujasnit si kritéria dotace a snížit vratku dotace na "pouhých" 1,1 milionu.
  • Oslovili jsme všechny instituce v obci ohledně přípravy rozpočtu na rok 2006 a rozpočet sestavili v průběhu ledna, takže ho zastupitelstvo schválilo 25.1.2006.
  • S ohledem na to, že ze zastupitelstva nepřišly žádné podněty na koncepční rozvoj obce, podařily se do rozpočtu alespoň zakomponovat peníze na studie rozšíření školy, školky a posouzení stavu kanalizace v obcích.
  • Na základě zjištění kontroly krajského úřadu z podzimu (2005) jsme navrhli kroky na zlepšení finančního výkaznictví obce.
  • Pan Kašpar s Rudou Semanským zajistili poptávky na firmy, které mohou výše uvedené studie realizovat.

VáhyKdyby to tedy opravdu bylo tak, že obec nefunguje jen díky zastupitelům (a rozhodně se jich nechci zastávat), jistě by se nám dostalu z úřadu příslušné pomoci a spousta věcí se mohla pohnout kupředu. Reakce však byla úplně opačná. Místo vděku za pomoc se nám dostalo hlubokého mlčení a často i házení klacků pod nohy.

Co se týče spolupráce starostky, kterou má danou ze zákonu o obcích a navíc by ji člověk očekával jaksi automaticky z titulu její funkce:

  • Přehled smluv jsme od ní dostávali měsíc. Nakonec došel po několikáté ve velmi nepřehledné podobě.
  • Nová smlouva na ROPID (viz výše) dorazila až po 2 měsících.
  • Předložené podklady pro studie rozšíření školy a školky stále leží kdesi v šuplíku na úřadě a nic se s nimi neděje.
  • ...

Tak já opravdu nevím, kdo v tom koho nechal samotného?

Vítek Šoupal
člen občanského sdružení Mukařov-sko
správce webových stránek obce Mukařov

 

B

Diskutujte:

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz