Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Nová kotelna ve škole a voda pro Žernovku

18. srpna 2007, Jan Kašpar

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne... dalo by se použít pro několik dalších velkých investičních akcí v obci Mukařov.

FotoTou první a nejnákladnější je kompletní výměna tepelných zdrojů v základní škole i ve školce za plynové kotle s plně automatizovaným řízením, splňujícím přísná ekologická pravidla. Kotle v obou budovách už skutečně dosloužily, chytré hlavy projektantů navrhly využít výkonu kotlů v základní škole a teplovodem vytápět i školku. Podle propočtu určitě levnější řešení než budovat dvě samostatné kotelny. I tak je tato investice největší pro obec v tomto roce, zdroje vytápění pro obě budovy budou stát přes 3 miliony, ale podařilo se s dodavatelem domluvit i rozumný splátkový kalendář, takže určitá část nákladů se přesune do příštího roku.

FotoBohužel obec nezískala na kotelnu dotaci, protože nebyla splněna podmínka zateplení pláště budovy. To ale stejně školu čeká i s postupnou výměnou oken v dalším období.

Druhou významnou akcí je posílení resp. zajištění plynulé dodávky vody do domácností na Žernovce. I zde před mnoha desítkami let vybudovaný vodovodní řad a jeho technické zázemí už začínají dosluhovat. Navíc postupně se snižující zásoby vody v dosavadních vrtech si vynutily radikální řešení. Vodovodni kohoutekJak známo nové vrty dávají dostatek kvalitní vody podpořené pravidelnými rozbory, ale celý proces realizace vyžaduje z hlediska dnešní legislativy sáhnout hlouběji do kapsy. Přes půl milionu korun si již vyžádaly - studie o určení lokality s dostatečně silným zdrojem, vrtání 40 m hlubokých studní, čerpací zkoušky, projekt propojení nových vrtů a návrh na rekonstrukci stařičké vodárny. A to ještě do zimy musí být uložené potrubí a elektrický přívod v délce téměř 80m.

Oba uváděné případy byly velice důkladně projednávány zastupitelstvem, ve vždy napjatém rozpočtu se nedostalo na jiné akce, ale teplo pro školu, školku a voda pro občany musí být řešeny prioritně.

 
FotoIng. Jan Kašpar
člen občanského sdružení Mukařov-sko
místostarosta obce Mukařov
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz