Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Nová ředitelka školky se představuje

21. července 2010, Přemysl Zima

Mgr. Zuzana TůmováDo funkce ředitelky mateřské školky nastupuje od července
Mgr. Zuzana Tůmová. Přinášíme Vám s ní krátký rozhovor.

Dobrý den, můžete se čtenářům krátce představit?

Pocházím ze Říčan. Po střední pedagogické škole jsem vystudovala Pedagogickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Po škole jsem nastoupila jako učitelka do ZŠ v Mukařově, kde jsem pracovala sedm let, a potom jsem odešla na mateřskou dovolenou. V MŠ jsem vedla několik let taneční kroužek a poslední dva roky zde opět pracuji jako učitelka. Na jaře byl vyhlášen konkurz na funkci ředitelky MŠ, do kterého jsem se přihlásila a uspěla.

Jaké jsou vaše představy o dalším rozvoji školky v Mukařově?

Mojí snahou je zajistit personální obsazení kvalifikovanými lidmi, které povedu k tomu, aby se neustále vzdělávali. Základem našeho výchovného působení bude i nadále vytvoření MŠ rodinného typu, s úzkými vazbami na rodiče, individuálním přístupem ke každému dítěti...

Co Vás čeká v nejbližších měsících?

Během letních prázdnin se školka začíná rozšiřovat o jednu třídu a proto budu spolupracovat s obecním úřadem za účelem rychlé přestavby a zabezpečení co nejrychlejšího vybavení a otevření nové třídy pro děti, které se nedostaly v letošním roce do MŠ.

A co dlouhodobé úkoly?

Během dalších pěti let se zaměřím na celkovou modernizaci budovy školky. Budu se snažit získat finanční prostředky z vypsaných grantů, školních benefic, výstav a sponzorských darů od rodičů a místních podnikatelských firem… Moc se na Vás těším od nového školního roku 2010-2011 a přeji hezké léto.

Děkujeme za rozhovor!

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz