Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Nové přechody pro chodce

27. prosince 2008, Jan Kašpar

Přechod pro chodcePobíhání přes vozovku a poskakování občanů všech věkových kategorií před auty je stálá bolest všech obcí. Názorů na řešení je mnoho, vždy je však nutné respektovat místní podmínky. Intenzitu provozu, frekvenci pohybu občanů, šíři vozovky, ale též vyjádření a schválení odpovědných orgánů: policie, odboru dopravy, majitele silnice.

Proto jsme rádi, že se podařilo skloubit všechna tato úskalí a rozšířit a upravit přechody pro chodce, zejména na hlavním tahu od Prahy na Kutnou Horu.

Nejdůležitějším přechodem stále zůstává přechod u autobusové zastávky. Z více řešení nakonec zastupitelstvo obce odsouhlasilo zřízení světelného semaforu. V současné době se zpracovává projekt autorizovanou společností jako základní podmínka pro schválení tohoto dopravního opatření, byť již předběžně odsouhlaseného výše uvedenými institucemi. Jeho realizace bude okamžitě po schvalovacím řízení, předpokládáme počátkem roku, též i jak počasí dovolí.
 

FotoJan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko


 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:

B

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz