Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Novinky u hasičů v Mukařově

23. února 2011, Michal Pokorný

Přelom každého roku bývá obdobím bilancování. A jak to vypadá u hasičů? Probíhají Valné hromady dobrovolných hasičů, které hodnotí činnost za uplynulý rok. Provádí se inventury, zásahové jednotky podávají zprávy o činnosti svým zřizovatelům.

ZnakI my jsme bilancovali. Předali jsme zprávu obci, v které se lze dočíst, že zásahová jednotka zasahovala v roce 2010 celkem ve 24 případech (z toho 12x na území Mukařova). Členové jednotky absolvovali 8 druhů odborných školení, nespočet hodin věnovali údržbě techniky a odborné přípravě na krizové situace. Díky pochopení zastupitelů a získaným dotacím se podařilo obnovit zastaralou techniku.

Pokud bych zde měl zmínit činnost našeho sdružení v oblasti společenské a kulturní, zabralo by to v tomto časopise mnoho prostoru, který je určen pro ostatní příspěvky. Každý, kdo navštívil námi pořádané akce nebo sleduje naši činnost na internetových stránkách, se mnou bude asi souhlasit, že naše činnost byla v uplynulém roce v obci vidět. Byla pestrá, pro dění v obci přínosná, ale na zajištění mnohdy velmi náročná.

Nyní však zpět k poslednímu měsíci loňského roku. Stejně jako v letech minulých jsme zajistili pro děti v mateřské škole Mikulášskou nadílku. Nevlídného počasí jsme využili k odborné přípravě v podobě školení poskytování první pomoci, školení obsluhy motorových pil a výcviku na Polygonu dopravního podniku Metro. Ten byl zaměřen na práci s dýchací technikou. Mimo odbornou přípravu jsme 11.prosince zasahovali u požáru komína v ulici Zájezdní.

V prvních lednových dnech jsme také nelenili. 14. ledna jsme vyjížděli k technické pomoci na čerpání vody a 17. ledna k požáru sklepních prostor rodinného domu ve Struhařově.

A co nás čeká?

Je toho opět mnoho. Pokud bych měl vybrat zajímavé informace, určitě bych zde zmínil dětský maškarní karneval plánovaný na začátek března, hasičský bál a spuštění preventivně výchovného programu pro děti základní školy nazvaného „Záchranářská akademie“. O něm se dozvíte více informací v příštím čísle Mukařov-ska nebo na internetových stránkách www.hasicimukarov.cz.

V dubnu nás čekají čarodějnice. Květen bude ve znamení soutěží a oslav 80. výročí založení našeho sboru. Pak už přijde na řadu oblíbený dětský den. Všechny na výše zmíněné akce srdečně zveme a těšíme se na společná setkání či případnou spolupráci.

 
FotoMichal Pokorný, Mukařov
starosta SDH Mukařov
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz