Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

O velké vodě, nevhodných nálezech a zkamenělých dracích - aneb věříte Darwinovi?

8. listopadu 2009, Martin Holický

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaK napsání tohoto článku mě tak trochu přivedla Jana Šoupalová svým úvodníkem v letním čísle Mukařov-ska (4/2009). Postěžovala si v něm na podivné počasí letošního léta. Na zimu, horko a hektolitry vody. Fakt, že současné počasí není úplně v pořádku vnímáme asi všichni. Bohužel nejvíce ti co se stali přímými svědky či dokonce oběťmi řádění živlů v posledních letech či měsících. Už jsme se několikrát přesvědčili o tom jakou nehoráznou spoušť dokáže napáchat malebný, romanticky vyhlížející potůček je-li vystaven intenzivnímu mnohdy jen několik minut trvajícímu dešti.Pár minut přívalových srážek a vichru a z vesnice se stávají bažiny a ruiny. To co se budovalo mnohdy celá léta, je během několika okamžiků pryč. Díváme se na zprávy a víme, že i kdyby to bylo 10x horší můžeme jen přihlížet. Potom je ale zcela přirozené, že se ptáme proč? Bohužel, jak je vidět z vyjádření vědců či meteorologů jednoduchá odpověď není. Klima se mění. Do jaké míry je tato změna ovlivněna naším lidským nešetrným přístupem k přírodě, či nějakými jinými zákonitostmi na které nemáme vliv, v tom nemají jasno ani ti nejpovolanější. Je potom zcela logické, že se důvody také hledají všude možně. Zaznívají názory o tom, že nás příroda už má plné zuby, či že se mstí apod. To vše pochopitelně také nahrává různým sektám ohlašujících brzký konec světa atd. Podle všeho co víme z historie se klima na naší planetě měnilo několikráte. Ať už byl na vině obří meteorit, změna zemského magnetismu, či nějaké jiné okolnosti, je vidět, že to co se děje dnes, není z pohledu života Země zase nic tak nového. Tedy nového pro přírodu, ale nám to asi začne pěkně ztrpčovat život a mnohým už začalo. Vypadá to, že naše klidné středoevropské podnebí a čtvero ročních období se pomalu, ale jistě přesune do učebnic dějepisu.

Pro někoho seriózní teorie pro jiného utopie

Nezbývá nám než začít brát přírodu pořádně vážně a trochu oprášit staré vědomosti předků. Připomenout si k čemu jsou vysekané, vyčištěné škarpy s mostky, drenáže, meliorace, remízky, statné stromy, které sice rostou pomalu a nemají třeba tolik půvabů, ale zase mají silný kořenový systém a stálou žízeň. Musíme si také už konečně uvědomit, že řeky si budou téct kudy ony chtějí a ne kudy jsme jim to my nařídili. Příroda je velmi mocná a podle některých nálezů to vypadá, že v minulosti se na zemi děly mnohem hrůznější katastrofy než je tomu dnes a to nejenom pády vesmírných těles, jak už bylo zmíněno.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaExistuje totiž jedna léta opomíjená teorie, kterou dnes zastává kupodivu velké procento vědců a která předkládá zcela jiný pohled na dávné události na naší Zemi než jsme se učili ve škole. Teorie, která se ještě na počátku 19. století vyučovala na školách a předních světových univerzitách (Cambridge, Oxford, Harvard, Yale a další.), ale byla nahrazena jinou, přesněji tou kterou známe dnes. Možná oprávněně, možná taky ne.

To, co teď budu psát, se mnohým lidem bude zdát jako naprostá utopie, pohádka, či demagogie, ale ne všechny argumenty, které vědci (věřící této teorii) předkládají jsou hodny pousmání. Každý kdo chodil do školy se učil o vývoji Země. Učili jsem se, že Země je stará několik miliard let, že geologické vrstvy se utvářely postupně a pomalu miliony let, že dinosauři žili ve druhohorách v období jury a i o tom jak v prvohorách v období karbonu dřevo z lesů, či organické zbytky z přesliček a plavuní ještě nebyly černým uhlím ani rašelinou. Byla nám předložena Darwinova evoluční teorie, která mimo jiné má dokazovat to, že pocházíme z prapředka dnešních opic. A pokud jde o vznik života, ten podle všeho vznikl souhrou šťastných náhod, tedy cestou pokusů a omylů někde v moři či v termálním jezírku. Živé vzniklo samo z neživého.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaKdybychom před tabulí řekli, že život takto vzniknout nemohl, že by to bylo popření několika přírodních a fyzikálních zákonů současně, že lidé z onoho prapředka nepochází a ani pocházet nemůžou, že žili společně s dinosaury či dokonce s trilobity nebo že uhlí nevznikalo miliony let, dostali bychom kouli jak Brno a příkaz abychom se koukali látku rychle doučit. Kdybychom se zeptali, kde máme brát jistotu, že to bylo vše tak či onak, byli bychom nejspíš posláni do muzea abychom se podívali na nalezené zkameněliny. Kdyby nám, ale přišlo divné, že spousty zkamenělin chybí, že doposud ještě nikdo nenalezl jedinou zkamenělinu „mezi-tvora“ tedy živočicha, který by vyplňoval mezeru např. mezi rybou a obojživelníkem či plazem a ptákem, či by se nám některé věci v přírodě, či při našem pozorování kolem sebe nezdály a některá vysvětlení by nám přinejmenším přišla podivná a těžko uvěřitelná, asi bychom hledali i jinde a jinak. A tak bychom velmi rychle zjistili, že existují také jiné názory a že lidé kteří je hlásají jsou také odborníci na paleontologii, archeologii, biologii, meteorologii, geologii, hydrogeologii, či jsou to vážení univerzitní profesoři. Že to nejsou jen nějací fantasté, nevzdělaní hlupáci, či ortodoxní věřící.

Zkameněliny v rozporu s evoluční teorií

Začněme u těch zkamenělin. Každý kdo má doma akvárium a rybičky ví co se děje s rybou, která uhyne. Asi nikoho nepřekvapí když se dozví, že rozhodně nezkamení, ale je postupně strávena jinými rybami či bakteriemi. Doslova zmizí. Na to, aby ryba zkameněla je potřeba splnit několik podmínek. Ryba by musela být ještě za svého života např. rychle zasypána. Na celém světě se nalézají ohromné masové hroby plné zkamenělých živočichů a to nejvíce mořských bezobratlých. Nacházejí se ale také hromadná pohřebiště tisíců zkamenělých dinosaurů, savců atd. Např. v Africe je na 5 mílých 800 miliard zkamenělin. Na Sicílii jsou místa kde se nalézají zkamenělí hroši. Bylo jich tolik, že se dlouho používali jako palivo. Jinde na Zemi jsou místa kde na 2Km2 se nachází miliarda zkamenělých sleďů.

Co je na tom všem udivující, že se tito živočichové také objevují v geologických vrstvách, kde nemají podle evoluční teorie co dělat. Např. zkameněliny obratlovců se nalézají v prvohorách v kambriu. V Arizoně v geologické vrstvě která spadá do období prvohor byly objeveny stopy koňských kopyt. V druhohorách jsou také nalézány zkameněliny živočichů, které se měli vyvinout mnohem později, nebo se měli chovat úplně jinak. Např. savec Repenomamus robusta, měl v břiše části dinosaura. Vědci se nejdříve domnívali, že našli tělo matky s plodem, teprve podrobnější průzkum ukázal, že nalezená šelma musela pozřít dinosauří mládě.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaV amerických státech Texas, Virginie, Pennsylvanie, Kentucky, Illinois, Missuri byly nalezeny ve vrstvách z období karbonu a následně i křídy lidské stopy. Otisky dětských nožiček a botičky, z nichž jedna rozšlápla trilobita, nalezl v kambrijských skalách (500 mil. let, kdy neměli žít ještě ani savci) ve státě Utah sběratel trilobitů William Meistern 1. 6. 1968. Pokud jde o rozšlápnutého trilobita ( v té době ještě živého) byl učiněn ještě jeden nález, tentokráte trilobita rozšlápla bota dospělého člověka. Trilobit nebyl zas tak primitivní živočich. Měl velmi složité oko. Podle evoluce by se měl vyvíjet 200 milionu let. Žádní předkové se ale nenašli.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaStopy dospělého člověka ve tvrdých druhohorních vápencích byly nalezeny na Slovensku u vesnice Koňská, okres Martin, dále dětské nožičky otisknuté do kamene. V Glen Rose na řece Paluxy v Texasu je možno ještě dnes vidět nesčetné stopy ještěrů uchované v tamní křídě. Obrovské stopy dinosaura, který vážil 70 tun, se dochovaly v mnoha exemplářích. Najdeme tam i stopy Tyrannosaura rex. Vedle stop jiných druhů ještěrů stopy dinosaura ohromují. Jsou-li plné vody, mohlo by se tam vykoupat malé dítě. Různí geologové a vědci jiných oborů našli vedle stop ještěrů i lidské stopy které vyfotografovali a uveřejnili. O těchto nálezech byl natočen i film který vzbudil v USA velkou pozornost.

Rychlá smrt na místo pomalého usazování

Opravdu se tyto geologické vrstvy tvořily pomalu a postupně miliony let a nebo vznikly velmi rychle, například v důsledku celosvětové přírodní katastrofy? Jak to, že jsou nalézány stromy či dokonce hadi vertikálně procházející několika vrstvami současně? Asi těžko strom stál miliony let a postupně byl zasypáván a pak celý rovnoměrně zuhelnatěl. Co je ale na všech těchto zkamenělinách jednotné je to, že tvorové, kterým patřily, museli zahynout velmi rychle a to tak, že museli být rychle zasypáni vrstvou zeminy, či bláta a uhynuli bez přístupu vzduchu. Proto následně zkameněly. Musel to být proces rychlý, protože někteří z nich nestačili ani dojíst. Existuje zkamenělina ryby požírající jinou rybu. Co mohlo vyvolat takto rozsáhlou globální katastrofu a hlavně o co přesně šlo?

Jak už jsem se zmínil nejvíce se nalézá zkamenělin tvorů, kteří nemohli utéci a naopak nejméně ptáků. Existují nálezy velkého množství zkamenělých zvířecích stop z kterých je patrný úprk směrem vzhůru, jsou patrné časté pády a klouzání spět po břiše dolů a opět snaha utéct vzhůru. Následně jsou těla těchto živočichů nalézána v průrvách zasypaná usazeninami a bahnem. Zvířata, která spolu vzájemně vůbec neměla žít, či neměla podle evoluční teorie ještě vůbec existovat.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaZmínky ve starých textech nás vedou k potopě

To vše nasvědčuje tomu, že v historii naší Země se zde odehrála katastrofa, která neměla obdoby a doufejme, že už se nebude opakovat. Rychlá a globální povodeň podle všeho ještě doprovázená silnou vulkanickou činností. Že by babylonský Epos o Gilgamešovi, nebo Biblický příběh ze Starého zákona mluvily pravdu? O celosvětové potopě se ale zmiňují i staročínské a staroindické texty, posvátná mayská kniha Popol Vuh i kronika japonských dávných příběhů - Kodžiki. Odkazy na tento příběh nalézáme u Kurnajů v Austrálii, Čiriguanů v Bolívii, mořských Dajáků na Borneu, Kríjů v Kanadě, Maorů na Novém Zélandě a dokonce i u jednoho z nejstarších indiánských kmenů Hopi, který globální povodní ukončuje třetí věk Země - doufejme, že se Hopi mýlí s termínem ukončení věku čtvrtého.

První co každého z nás napadne je, kde by se všechna ta voda vzala a kam by potom zmizela? Na to kde se voda vzala Bible pravděpodobně dává odpověď:
    Genesis / počátek:
        Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha,aby oddělovala vody od vod!“
        Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se.
        Bůh nazval oblohu nebe a byl večer a bylo ráno, den druhý.

Nechci komentovat existenci či neexistenci Boha tak jak ho předkládá Bible, či církev (ne vždy jsou za jedno), to je každého věc a hlavně to není obsahem tohoto článku, ale zajímá mě zde údaj, který hovoří o vodě. Kreacionisté (Ti co zastávají kreační teorii - tedy teorii stvoření) věří, že Země při svém počátku měla tzv. ochranný obal tvořený vodními parami a díky tomu zde bylo velmi mírné celo zemské klima. Po té co došlo k potopě se ochranný obal vyprázdnil a díky tomu se velmi drasticky změnily teploty a celé podnebí. Na rovníku vysoké teploty a naopak na zemských pólech mrazy.

Na Aljašce a v celém pásmu severního Ruska bylo nalezeno velké množství zamrzlých zvířat a to převážně mamutů, bizonů, sobů a medvědů. Spousta jich je roztrhána, ale jsou zde i nálezy mamutů, kteří mají zelenou potravu ještě v tlamě a v žaludku. Jejich oči a tkáně jsou velmi dobře zachovalé. To svědčí o tom, že mamuti museli zamrznout velmi rychle, tedy žádný pozvolný proces a dá se předpokládat, že kdyby šli již zmrzlou krajinou asi těžko by zde nalezli zelenou potravu. Podle Bible byla země zaplavená po čtyřiceti dnech deště a po 150 voda opadla. Jde o to ale kam? To už Bible neuvádí. Podle kreacionistů se část vody odpařila, část vsákla, ale podstatná část na Zemi zůstala.

Potopa změnila Zemi

Následně se zastánci potopy zmiňují o tom, že před potopou nebyly takové výškové rozdíly jako dnes. Pohoří jako Himaláje nebo Alpy v podobě jak je dnes známe neexistovaly. Proto sloupec vody nemusel být tak vysoký. Tato pohoří vznikla následkem tlaku vody a činností vulkánů, kdy obrovské masy byly vytlačeny. (více na www.kreacionismus.cz). Potopa zkrátka změnila celý ráz Země. Před potopou neexistovaly ani oceány, jen moře. Jen pro srovnání 75% ploch na Zemi dnes tvoří voda a pokud jde o souš ta je ze 75% tvořena usazeninami a naplaveninami.

Často nacházíme ve světě vysoko položená jezera, která někdy obsahují slanou vodu, jako oceány a moře. Hladina Bajkalu na Sibiři je 457 m nad mořem a je jasné, že celá Sibiř byla kdysi pod vodou. Bajkal obsahuje mořské živočichy, žije zde arktický druh tuleně podobný tuleni žijícímu na Špicberkách, v Kaspickém moři a Aralském jezeře. V Tibetu najdeme jezera 4900 až 5000 m nad mořem, mnohá jezera jsou solná či alkalická, solné pánve najdeme v ruských stepích i na amerických prériích. Na nejvyšších vrcholcích hor, např. v Himálajích, najdeme zbytky mořských živočichů vysoko nad mořem, na Sahaře najdeme vyschlá koryta řek.

Uhelné sloje a masa rostlin

Tato teorie dává i vysvětlení jak vzniklo uhlí. Jsou to pozůstatky naplavené po potopě které za pomoci velkého tlaku a teploty zuhelnatěly. Dnes už víme, že uhlí ke svému vzniku nepotřebuje dlouhou dobu. V laboratoři není problém vyrobit ze dřeva uhlí za několik minut. Jsou k tomu potřeba jen vhodné podmínky tedy tlak a teplota. Kdyby uhlí vznikalo tak jak jsme se učili ve škole, tedy postupným pomalým prouhelňováním rašeliny, jak si tedy potom vysvětlit, že nikde na světě nenalézáme rašeliniště které by postupně přecházelo do lignitové pánve, či hnědého uhlí? Na jednom místě se těží hnědé uhlí, na jiném černé a zase jinde rašelina. Uhlí se nalézá napříč celým geologickým sloupcem ve všech částech světa, dokonce i pod póly. Nese všechny známky rychlého uložení obrovských mas dřevin následkem vody (tzv. alochtonní vznik uhlí: sloje nevznikly na místě, kde rostliny rostly, ale potopením “plovoucích koberců” dřevin) s následným překrytím sedimenty.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaUhelné sloje svědčí o nepředstavitelné mase rostlin, která musela existovat před potopou. A opravdu začalo černé uhlí vznikat v období karbonu a permu a hnědé v období jury a křídy? Jak si ale potom vysvětlit některé nálezy, které podle všeho v uhlí nemají co dělat a přesto se tam nalézají? Ten nejznámější nález je tzv. Uhelná lebka. Byla nalezena v uhelném dole na české straně Krušných hor. Lebku odkoupil lékárník Löschner z německého Freibergu, od ní ho získala báňská společnost a nakonec jedinečný předmět skončil ve sbírkách tamního Institutu pro palivovou geologii, kde je i dnes. Lebka má být stará 30-50 milionů let a představa, že by se v bažinách třetihorní Podkrušnohorské kotliny mezi bohatým rostlinným a stromovým porostem, z něhož vzniklo hnědé uhlí, procházel nějaký prapředek dnešního člověka, se vymyká i té nejbujnější fantazii. Vymyká, ale něčí ta lebka přeci být musela.

Četné nálezy vyvracejí dnešní pravdy

V červnu 1990 byl v hlubinném dole u Johannesburgu vytažen z uhelné stěny kus velmi tvrdé a pružné oceli o rozměrech 40x60x15 centimetrů. Na jedné straně byl nápis v neznámém písmu, který se zatím nepodařilo rozluštit, na druhé složitý nákres technických přístrojů, snad určených pro lékařství.

Kovová krychle s vyrytým žlábkem po obvodu byla nalezena dr. Guretem r. 1885 u Vocklabrucku v Rakousku, když byl rozlomen velký kus uhlí (50-300 mil. let staré). Podle zprávy uvedené v časopisu Scientific American (5. 6. 1852) se v uhelných vrstvách našla kovová loď a nádoba se stříbrnou vložkou. Dvě kostry, připomínající lidské, byly nalezeny při těžbě třetihorního uhlí v nováckých dolech r. 1951. Dále byla uveřejněna informace (CRSQ 1971) o nalezeném železném kotlíku v uhelném balvanu. Roku 1853 přišla zpráva o železném nástroji uloženém v uhelné sloji v okolí skotského Glasgowa.

Pokud jde o nálezy, které nezapadají do obecně uznávaných verzí je jich mnoho. Zcela určitě se mezi nimi najde mnoho podvrhů a různě upravovaných padělků. Ty jsou ale většinou dnes velmi rychle odhaleny. Jsme jenom lidé a každý něčemu věří. Nemělo by se ale stávat, že někoho víra zažene až tak daleko, že začne vyrábět podvrhy či jinak podvádět.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaNapříklad v roce 1908 nalezl amatérský archeolog Charles Dawson u městečka Piltdown v Anglii části lidské lebky, které po sestavení vyvedly odborníky z míry. Vyvinutá mozkovna připomínala současného člověka, čelist vypadala jako z lidoopa. Snad nikdo z tehdejších vědců nepochyboval, že se jedná o jeden z chybějících mezičlánů mezi opicí a člověkem. Lebka se dostala do učebnic a díky tomuto fenomenálnímu objevu vzniklo během čtyřiceti let na 100 vědeckých publikací a 500 disertací. Nikdo nepochyboval a ne jeden vědec dobře odstartoval kariéru. V roce 1949 americký paleoantropolog Kenneth Oakley provedl u piltdownských nálezů fluorový test relativního stáří. Test odhalil , že piltdownský člověk byl starý zhruba 10 000 let - a nikoli půl milionu, jak se tvrdilo původně. Následně se zjistilo, že jde o zdařilý padělek, kdy někdo do lidské lebky vložil spodní čelist z orangutana. Byly zde patrné úpravy po pilníku i stopy chemikálií které měly navodit iluzi velkého stáří.

Mýlil se Darvin nebo nám lhal?

V r. 1925, v americkém státě Tennessee, se konal soudní spor o platnosti Darwinovy teorie. Ta byla potvrzena na základě důkazů prezentovaných prof. H. H. Newmanem, o existenci „člověka nebraského“, který žil v Nebrasce před milionem let. Tento pračlověk byl zkonstruován na základě nálezu jednoho zubu pravěkého prasete. Podvod byl sice r. 1927 odhalen, obrázky z knih a muzeí odstraněny, ale darwinismus byl veřejností na jeho základě přijat.

V listopadovém čísle National Geografic 1999 byl představen chybějící článek mezi dinosaury a ptáky nazvaný Archaeoraptor liaoningensis. Žádné námitky nebyly akceptovány. O dva roky později byl v Science 290, 2224, 2000, publikován článek oznamující, že jde o podvrh; tělo bylo zkompilováno ze dvou fosilií, primitivního ptáka a dinosaura a příslušně upraveno. V obecném povědomí však už spojovací článek mezi ptáky a dinosaury zůstal.

Jeden z dalších důkazů platnosti Darwinovy teorie, který nalezeme v učebnicích je, že embrya některých obratlovců, během svého vývoje, opakují vývoj druhů. Jako důkaz byly předloženy v 60. letech 19. století kresby Ernsta Haeckla, které dokazovaly podobnost embryí obratlovců. Haeckel však podváděl a obrazy embryí přizpůsoboval tomuto tvrzení. Navíc vybíral embrya takových druhů, která si byla více podobná a ta, jež se lišila, vylučoval. Ve skutečnosti nejrannější stadia u různých obratlovců, si podobná nejsou vůbec. Přitom Haecklův podvod byl odhalen už jeho současníky. Přestože embryologové celou dobu poukazovali na neshody skutečnosti s Haecklovými obrázky, teprve roku 1997 bylo uznáno, že jde o podvod. Tím rozhodně výčet podvodů nekončí.

Ono i tak nálezů, které není kam zařadit a které se velmi obtížně vysvětlují a u kterých zatím podvod prokázán nebyl, nebo ani podvodem být nemůžou, je na několik článků. Tyto nálezy jsou značně nepohodlné, protože nezapadají do dnes uznávaných teorií o vývoji Země, života, kultury, techniky atd. Z tohoto důvodu jich také bohužel mnoho končí v zamčených archivech, či jsou majetkem soukromých sběratelů. Z těch co mají lepší osud uvedu např.:

  Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaZastřelený neandrtálec a vyhynulý bizon

  Lebku neandrtálce objevil roku 1921 švýcarský horník Thomas Zwigelaar v hloubce 18 metrů v Zambii. Lebka má na levé straně ostře ohraničený otvor, který vypadá jako střelné poranění. Přímo naproti otvoru je lebka roztříštěna, jako kdyby projektil z hlavy opět vyletěl. Soudní znalci potvrzují, že poranění nemohla být způsobena šípem nebo oštěpem. Podle všeho byly oba otvory způsobeny střelou letící vysokou rychlostí. Stáří se odhaduje na 130-300 tisíc let. Lebka je uložena v Natural History Museu v Londýně. V paleontologickém muzeu v Moskvě je uložena prehistorická lebka vyhynulého bizona se stejným průstřelem.

  Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaZkamenělé kladivo

  Objeveno v roce 1934 v Texasu. Toto fosilní kladivo zamotává evolucionistům hlavy už celá desetiletí. V době kdy bylo toto kladivo nalezeno bylo celé uzavřeno ve vápencové hornině. Hlava je tvořena z čistého železa, topůrko je zuhelnatělé. Stáří horniny je odhadováno na 140 milionů let. Skeptici tvrdí, že je ztratil horník před 200 lety. Na otázku, jak se mohlo kladivo za tak krátkou dobu dostat do sedimentární horniny, či kde vzal horník druh kladiva které ani před 200 lety nikdo neznal, na to skeptici odpověď neuvádějí. Nález je uložen v Texaském muzeu. Podobné případy do kamene uzavřených předmětů byly v posledních 200 letech objeveny a dokumentovány v mnoha částech světa.

  Embryologický disk

  Místo nálezu nejisté, některé prameny uvádějí Kolumbii. Jedná se o matný disk z lyditu s otvorem uprostřed. Na disku jsou vyobrazeny obrazové symboly, které podle mediků znázorňují embryologické fáze růstu. Podle geologů je stáří disku odhadováno na 500 let před Kristem. Vědci, kteří disk v roce 2001 ve Vídni zkoumali nenašli jakýkoli náznak který by poukazoval na podvrh. Jak mohli tenkrát lidé bez mikroskopu vědět jak vypadají jednotlivé fáze vajíčka a spermie před a po oplodnění? Nález se nalézá v soukromé sbírce.

  Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaAntický computer

  Objeven v roce 1900 na mořském dně v hloubce 40 metrů u ostrova Kréta. Stroj byl nalezen ve vraku lodi z předkřesťanské doby. Dlouho se nevědělo o co vlastně jde, byl to jakýsi mechanismus s ozubenými koly z bronzu se silnou vrstvou vápencového povlaku. V padesátých letech prozkoumal fyzik Derek de Solla Price artefakt podrobněji. V roce 1971 poskytl díky rentgenovým snímkům důkaz, že za zkorodovanými úlomky a troskami se skrývá aparatura s vysoce složitým diferenciálním přístrojem (diferenciální pohon se dnes používá ve všech automobilech, ovšem objeven a patentován byl až v roce 1828). Novější studie potvrzují, že s pomocí tohoto přístroje bylo možné přesně předpovídat zatmění Slunce a Měsíce.

  Po následném zkoumání se ukázalo že ozubená kola do sebe zapadají v poměru 254:19 což s chybou 0,015% odpovídá poměru rychlosti Slunce a Měsíce. Podpořilo to tvrzení, že se jedná o astronomický „počítač“ jehož ručička, která se nedochovala ukazovala postavení hvězd či souhvězdí na stupnici. Přístroj byl v roce 2005 podroben dalšímu důkladnému vědeckému zkoumání za pomocí tomografu, skeneru a výpočetní techniky a badatelé došli k závěru že stroj je ještě více složitější než se původně předpokládalo. Bylo zjištěno, že se celkově skládal ze 70 ozubených kol a uměl spočíst přestupné roky, rovnodennost, znamení zvěrokruhu atd. Navíc zobrazoval i oběžné dráhy planet sluneční soustavy. To vše nasvědčuje tomu, že již několik let před Kristem museli Řekové vědět, že Země je kulatá a že spolu s ostatními planetami obíhá okolo Slunce.

  Na druhou stranu toto svědectví podal i Starozákonní Henoch, který se proháněl po obloze na koni s ohnivou hřívou a po té co navštívil Nejvyššího a anděle na nebesích v jejich křišťálových létajících domech viděl, že Země je koule zavěšená na ničem. Nález je uložen v Řecku v Archeologickém muzeu v Aténách.

  Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaFaraónské letadlo

  V roce 1898 byl v pohřební šachtě poblíž stupňovité pyramidy v Sakkaře objeven předmět o kterém se dlouho tvrdilo, že je jen modelem ptáka, prostě klasický kultovní předmět z roku 250 před Kristem. Nikdo si ho nevšímal až si ho roku 1968 všiml profesor Khalil Mesiha a měl značné pochybnosti, že by se jednalo o dávného opeřence. Po té co artefakt prozkoumali letečtí experti vyklubal se z kultovního předmětu kluzák. Následně letecký modelář vytvořil přesnou kopii a výsledek potvrdil domněnky. Staroegyptský pták má aerodynamický tvar moderních křídel a svisle stojící stranové kormidlo odpovídající ocasní ploše dnešních moderních letadel. A pochopitelně zkoušky potvrdili, že opravdu létá. Předmět je pod archivním číslem 6347 ve výstavním sále 22 Národního muzea v Káhiře.

  Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaZlatá letadla z Kolumbie

  V šachtových hrobech na ostrově Costa Rica byly objeveny zlaté miniatury jejichž stáří se odhaduje na 1500 let. Odborníci na období staré Ameriky tvrdí, že se jedná pouze o religiózní ozdoby. Letečtí a kosmičtí experti jsou naopak překvapeni moderním aerodynamickým tvarem. Trojúhelníková křídla tvaru delta se dnes používají u letadel s vysokou rychlostí. Jsou stejného typu jako u raketoplánu Spaceshuttle vyvinutého v laboratořích NASA. Přívěšky vykazují některé detaily jež přesně odpovídají ocasní ploše se svislým stranovým kormidlem a horizontálně postaveným výškovým kormidlem.

  Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaBěhem studie postavili badatelé modely podle originálů v měřítku 16:1 a zjistili, že zlaté amulety mají moderní letové vlastnosti pro něž v přírodě neexistují analogie. Podle skeptiků se jedná o jakési ozdoby používané při rituálech a vyjadřující létající krokodýly. Jelikož lidé měli a dodnes mají vlastnost napodobovat to co viděli a neumějí si to vysvětlit či tomu nerozumí, je asi pravda, že se Indiáni kolem roku 500 n.l. nechali inspirovat létajícími krokodýly, protože těch je v přírodě nadbytek. Tyto nálezy můžeme dnes vidět v Museo del Oro v Bogotě v Kolumbii, v Německu v muzeu v Brémách a v Etnologickém muzeu v Berlíně-Dahlemu.
   

Co si o tom všem myslet?

Jedna z možností, která bude znít ještě poněkud logicky je špatné datování. Určování stáří nalezených předmětů rozhodně není jednoduchý proces. Žádná laboratoř s černou skříňkou do které se vloží kus staré kosti či dřeva a tiskárna vyplivne výsledek neexistuje. Na určení stáří se používá několik metod a ne každá se vždy hodí pro tu, či onu věc. Nechci nikterak zpochybňovat některé údaje, ale faktem je, že někdy se ani sami vědci neshodnou jak je ta či ona věc, či kost stará.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaKrásným příkladem takového sporného datování je určování stáří kráteru v Arizoně. Našli se zde Cedry a protože se soudilo že tyto stromy začaly růst až po pádu meteoritu bylo jasné, že je kráter starý 800 let podle letokruhů. Metoda pomocí izotopu C14 určila stáří na 20 000 let. Termoluminiscenční metoda určila stáří na 50 000 let. A podle geologa je kráter starý 200 000 let. Jisté je tedy to, že kráter někdy vznikl, ale tím také všechny jistoty končí.

Žili dinosauři a lidé společně

Pokud jde tedy o šílenou myšlenku, že dinosauři žili společně s lidmi, máme tu už zmíněné nálezy lidských šlápot společně se stopami veleještěrů, či to, že se na některých kostech nalezli stopy červených krvinek, což také značně zpochybňuje určené stáří milionu let, ale máme zde i něco trochu jiného.

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaWaldemar Julsrud, německý obchodník s železářským zbožím v Alabamě a Mexiku jednoho letního dne nalezl při výkopu roku 1944 podivný nález. Podařilo se mu v zemi objevit takový hliněný poklad. Mezi tisíci vykopanými výrobky byly předměty, které byly velkým překvapením. Sochy různých barev z hlíny byly figurky dinosaurů, různých ras eskimáků, aziatů, afrikánců, vousatých caucasiansů, mongolů, polynézanů a objektů, které byly kulturně příbuzné s Egyptskou a Sumerskou kulturou.

Kamenné a hliněné objekty byly velikostí od několik palců délky až po sochy vysoké 3 stopy a sochy dinosaurů dlouhé od 4 do 5 stop. Ve sbírce čítající v té době více než 20 000 objektů nebyl jediný, který by byl stejný jako druhý. Každý z hliněných kousků byl jednotlivě zpracováván bez použití forem, obratně vymodelován, vypálen a pečlivě ozdoben. V této sbírce objektůDarwin - Holický - Mukařov, Srbín, Žernovka nestejných velikostí byly figurky dinosaurů v počtu několika set vědecky identifikovaných jako představitelé mnoha druhů dinosaurů, z nichž na některých aktivně spolupůsobí s lidmi - zpravidla je žerou.

Dále zde byly opracované kameny, včetně jantaru a obsidiánové nože (ostřejších než ocel a dodnes užívaných v srdeční chirurgii). Dnes už je ještě více zřejmé, že podle Julsrudových nálezů žili v zemědělsky bohatém údolí Acambaro během 4 posledních tisíců let civilizace, které měli důvěrnou a přímou znalost dinosaurů.

Pokud jde o autentičnost existují jasná fakta, že mnoho prvků je zhotoveno také z tvrdého kamene. Tyto kamenné objekty vykazují účinky eroze a kamenné objekty jsou přitom stejného stylu jako keramika a faktor eroze je skoro nemožné falšovat. Hloubilo se dál a celkem se našlo na 33 500 figurek a předmětů. Ačkoli byla snaha nálezce obvinit z podvodu a mnoho let se o tom vedly spory a nálezy byly podrobovány nejrůznějším expertízám doposud se nepravost neprokázala. Zdá se velmi nepravděpodobné, že by někdo modeloval z hlíny a následně ručně vypaloval na 33 500 figurek všech možných dinosaurů, lidí, hudebních nástrojů a masek. Padělatel by musel mít velmi hluboké znalosti a také oplývat neobyčejnou zručností a trpělivostí. O čase nad tím vším stráveným ani nemluvě.

Na starých kamenech vyobrazeny i lékařské operace

Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, ŽernovkaPokud jde o další nálezy pohrávající si s myšlenkou veleještěrů a lidí v jedné linii, tak v Peru bylo nalezeno 16 000 kusů pohřebních rituálních nádob starých okolo 8 000 let. Jsou zde pozoruhodné kusy kamene s vyrytými kresbami, kameny jsou různých velikostí (od 3cm až po 60cm). Všechny je shromáždil do této sbírky Dr.C abrera. To, jak byly tyto kameny vyřezávány a leptány (speciální technologie na leptání kamene), svědčí o jejich velkém stáří. Objekty byly podrobeny vědeckým zkoumáním a svědčí a starověké civilizaci, která byla velmi vyspělá. Na kamenech jsou vyobrazovány např. lékařské operace.

Mezi kameny se ale nacházejí stovky různých druhů Triceratopsů, Stegosaurů, a Pterodactylů. Dinosauři jsou zde v převážné většině vyobrazeny s lidmi – většinou je žerou nebo proti nim zápasí, v některých případech na nich lidé sedí. Dinosauři i lidé jsou zde vyobrazeni velmi detailně, velikostní poměry mezi člověkem a dinosaurem jsou takové,Darwin - Holický - Mukařov, Srbín, Žernovka jaké se pak podle fosilních nálezů zjistily. Provést falzifikáty 16.000 kusu by bylo velmi obtížné, nehledě na to, že některé věci ohledně dinosaurů byly zjištěny, když už byly tyto kameniny sestaveny do sbírky a zaevidovány do muzejní sbírky Dr. Cabrerou. Nikdo tedy nemohl udělat falsifikát něčeho, co ještě nebylo jako fosilní nález objeveno. A důkazů je ještě více, např. vyobrazený Stegosaurus na chrámu v Kambodži pocházejícím z osmého století.

Kdyby toto vše bylo veřejně uznáno jako pravda, nejenom, že by teorie evoluce schytala pěkný šrám, ale mohli bychom učebnice dějepisu hodit do smetí. Pro kreacionisty, je to jednoduché - předpotopní lidé žili s dinosaury a když potopa veleještěry vyhubila předávali přeživší lidé tuto znalost dalším generacím. Proto jsou téměř ve všech civilizacích, ve všech pověstech, bájích nebo pohádkách zachovány odkazy o strašlivých dracích a saních, kteří se velmi nápadně podobají dinosaurům.
 

Co říci na závěr

Mým záměrem nebylo popírat dnes vědecky uznávané teorie. Chtěl jsem poukázat na to, že pravda zdaleka ještě není jednoznačně rozkryta a že ne každý, kdo si dovoluje pochybovat, či nesouhlasit musí být zákonitě nevzdělanec či zažraný „pánbíčkář“.

Je dnes hodně velmi vzdělaných lidí ve vědeckých kruzích, kteří jak se říká jdou proti proudu a nesouhlasí. Jsou zde ti, kteří nesouhlasí s náhodou a dlouhým časem pro samovolný vznik života, ale evoluční teorie jim problémy nečiní. Jiní pro změnu evoluci tak, jak je hlásaná neuznávají a naopak předkládají argumenty dokazující, že k ničemu takovému na Zemi nikdy nedošlo, nedochází a dojít nemůže (mějme na mysli evoluční postup z nižší formy života do vyšší, nikoli evoluční, nebo spíše variabilní změny v rámci jednotlivých druhů).

Máme tu také směr, který tvrdí, že velký pokrok na poli moderní vědy nám ukazuje na několik faktů které nelze přehlížet. Máme prý pádné důkazy o tom, že genetické náhody mohou způsobit evoluční změny jen ve velmi omezené míře. Dále že život je nesmírně složitý a rafinovaný již na základní úrovni molekuly. Promyšlenost, ale i systematická návaznost jednotlivých, pouze elektronovým mikroskopem viditelných mechanismů v živé buňce či v té nejmenší bakterii poukazují na skutečnost, že život i v té nejmenší podobě v sobě nese stopy inteligence. Mechanismy které se nemohly vyvinout postupně, ale jsou naprosto specifické, vyladěné a provozu schopné jen když jsou kompletní. Sebemenší odchylka či nepřesnost té nejmenší součástky a celek by nebyl funkční. Stejně jako třeba motor, nebo hodinový strojek. Můžeme zde hovořit o jakém si plánu, výkresu či projektu podle kterého muselo být postupováno. Projektu, který musel být nejdříve vytvořen naplánován či spočítán a teprve následně podle něj bylo „tvořeno“. Zjednodušeně řečeno už při pouhém pohledu na pyramidy je každému okamžitě jasné, že tyto zázračné stavby vznikly kreačně a nikoli náhodně vlivem bouří, větrů, deště a slunečního svitu. Při jejich stavbě byly použita inteligence a plán.

Proto se tomuto směru který, neřeší kdo byl tím inteligentním architektem a konstuktérem říká ID (Inteligent Design) Stejně tak, jako nevíme naprosto jistě kdo pyramidy postavil, jakou použil technologii, podle jakého plánu postupoval a jaký cíl tím sledoval , nevíme to ani o všem co nás obklopuje včetně naší existence. Můžeme věřit tomu, že až čtyřicetitunové kamenné bloky tahali lidé na lanech do několikametrových výšek, nebo že je postavila nějaká vyspělá civilizace postupem který zatím neznáme. Co ale víme jistě je, že je nemohla postavit souhra šťastných náhod. A přesně o tom je ID. Směr který rozšiřuje známé komponenty pro vznik a případný vývoj života (energie a hmota) o jeden velmi podstatný a tím je informace. Nám už jenom zbývá máme-li zájem, abychom si vybrali čemu chceme, nebo spíš čemu jsme ochotni či schopni věřit.
 

 
FotoMartin Holický
člen o.s. Mukařov-sko
zastupitel obce Mukařov za Žernovku

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz