Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Obecní poplatky pro rok 2008

6. ledna 2008, Rudolf Semanský

V závěru roku 2007 jsme absolvovali několik jednání ohledně cen s provozovateli vodovodu a kanalizace a odvozci komunálního odpadu v obci Mukařov. Výsledkem tohoto jednání je, že se nám pro rok 2008 podařilo i přes všeobecné zdražování udržet nejen ceny vodného a stočného, ale dokonce dosáhnout snížení cen za odvoz komunálního odpadu - u některých typů svozu dokonce velmi výrazně (v průměru o 8,8%).

Jednání o vodném a stočném předcházel jako každoročně cenový návrh provozovatele - fy Veolia a.s. S těmito cenami jsme nesouhlasili, a tak bylo vyvoláno jednání za účasti zástupců provozovatele, finančního výboru obce a starosty. Při tomto jednání se po kontrole položek podařilo dosáhnout snížení ceny vodného o téměř 2,-Kč/m3 oproti navrhované výši. Ceny vodného a stočného pro Mukařov a Srbín - i po zvýšení DPH z 5% na 9% - tedy jsou:

  • vodné - 26,70 vč. DPH,
  • stočné - 36,20 vč. DPH

Ceny za komunální odpad jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou a tabulka s cenami platnými pro rok 2008 je přílohou (ZDE) tohoto článku. V měsíci lednu bude odvozce odpadu - fy ASP rozesílat občanům složenky s částkami dle nádob a typu svozu z r. 2007, pokud se někdo rozhodne typ svozu pro letošní rok změnit, měl by kontaktovat buď:

 
 
FotoRudolf Semanský
starosta obce
člen o.s. Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz