Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Okurková sezóna letos trochu jinak

26. srpen 2009, Jan Kašpar

KohoutO letních měsících se často hovoří jako o okurkové sezóně. Děti na prázdninách, dospělí za hranicemi všedních dnů, sběr lesních plodů, zkrátka žádný velký spěch... Není tomu tak letos v naší obci.

Po několikaleté přípravě, spočívající ve zpracování studie, projektu pro územní řízení a zejména v přesvědčování řady nedůvěřivých občanů, byla počátkem července rozeslána obšírná dokumentace téměř 20 státním institucím pro územní řízení k vyjádření na připravovanou výstavbu vodovodu a kanalizace v části Srbín a Žernovka. Připravuje se tímto zatím nejrozsáhlejší investice v historii obce, protože půjde o dílo převyšující odhadem částku 100 mil. Kč. Ano, čtete správně. Půjde o kilometry potrubí, stovky přípojek, výstavbu nové čistírny odpadních vod, přečerpávacích stanic. Projekt byl připravován s maximální pečlivostí, aby bylo reálné požádat o státní dotaci, protože jak vidno z uvedené částky, to by obec ze svého rozpočtu nemohla uhradit po mnoho let. I tak se předpokládá určitá procentní účast obce, budeme moudřejší koncem roku, kdy je nutno předložit k žádosti o dotaci potřebná povolení.

Druhou, neméně významnou akcí letošního léta je schválení konceptu výstavby nové komunikace vedoucí mezi dosavadní cestou kolem rybníku Požár a hlavní silnicí Kutnohorská (viz článek Nová silnice přes Jevanský potok!? - 12/2007). Tuto novou spojnici stále se rozvíjející výstavby v této lokalitě jsme pojmenovali pracovně V Loukách, vzhledem k charakteru současných pozemků. Nová komunikace bude mít též napojení na novou čističku. Nebylo jednoduché se domluvit s majiteli parcel, přes které nutně cesta musí vést. Včetně přemostění Jevanského potoka. Ale nakonec všichni uznali nutnost této stavby a v rámci určitých kompenzací souhlasili s výstavbou.

Rozšiřující se výstavba a přistěhování zejména mladých rodin s malými dětmi klade nároky nejen na inženýrské sítě, ale taky na umístění dětí do vzdělávacího procesu. Je na jedné straně příznivé, že je velký zájem o umístění dětí v místní základní škole, ale na druhé straně škola není nafukovací.

Rozšíření školy - MukařovJak jsme již informovali dříve, obec Mukařov podepsala smlouvu se šesti okolními obcemi o přístavbě nakonec 4! tříd o kapacitě každé po 25 žácích, čímž se rozšíří počet tříd mukařovské školy na 20. A tak v době, kdy čtete tento článek, vrcholí výstavba tolik potřebných nových prostor pro výuku.

Ani tento projekt, byť se třeba někdo ušklíbne: "jen nějaké buňky!", nebyl jednoduchý. Základem bylo současné navýšení kapacity čističky odpadních vod, úprava režimu kotelny pro vytápění, výstavba nového požárního hydrantu, splnění náročných parametrů na osvětlení, hlučnost, ale i terénní úpravy léta zanedbaného zákoutí školního prostoru za fotbalovým hřištěm. Projektanti i dodavatelé od začátku výstavby vědí, že musí splnit základní podmínku: aby načesaní a ti první určitě trochu nervózní školáčci (třídy budou pro 1. až 3. ročník) mohli vstoupit do nových, voňavých a příjemných tříd v úterý 1. září.

Za zmínku snad stojí i realizace tolik potřebného světelného semaforu na přechodu u autobusové zastávky. I tato stavba by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti občanů na tak frekventovaném místě obce. A pak, že je okurková sezóna...

 
FotoIng. Jan Kašpar, Mukařov
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz