Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Kruhový - oválný objezd - po třetí

17. září 2006, Jan Kašpar

Úprava křižovatky se silnicí I/2, Mukařov, Srbín – pokračování...

V minulém příspěvku sledujícím kauzu mukařovského kruhového objezdu jsme citovali základní informace z nesouhlasného stanoviska manželů Holovských s projektovým řešením oválného objezdu křižovatky Na Budech. Tyto námitky vznesli v rámci ústního jednání o územním řízení a stavební úřad v Říčanech je shledal neopodstatnělými. Následně se manželé odvolali proti územnímu rozhodnutí prostřednictvím svého právního zástupce.

Středočeský kraj, jako investor dotčené stavby, zastoupený projektovou organizací APIS, se k tomuto odvolání vyjádřil dopisem ze dne 5.9.2006, kde podrobně rozebírá důvody a argumenty odvolání manželů Holovských. Toto vyjádření naleznete - ZDE. V době uzávěrky tohoto čísla nebylo známo jak odpověď investora přijme protistrana.

S ohledem na výše popsané průtahy řízení je zřejmé, že realizace objezdu je potenciálně možná až v 1. polovině roku 2007. Obecní úřad tak již začal intenzivní jednání s investorem - Středočeským krajem - o přesunutí projektu a peněz na něj vyčleněných na příští rok.

  Kliknutím zvětšíte ..v
 
Oválný objezd - kliknutím zvětšíš
Rudolf Semanský

 
Oválný objezd - kliknutím zvětšíš
APIS s.r.o. (www.mukarov.cz)

Jan Kašpar
člen občanského sdružení Mukařov-sko
asistent starosty - Mukařov
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz