Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Kruhový - oválný objezd
po čtvrté a vlastně zase od začátku

7. listopadu 2006, Vít šoupal

Jak jste si již několikrát mohli na stránkách Mukařov-ska přečíst, kruhový/oválný objezd "na Budech" je jedním z klíčů k řešení neutěšené dopravní situace Mukařov-ska. Nejen že by měl zajistit zpomalení dopravy a větší dopravní bezpečnost aut i chodců v obci, ale jsou na něj navázány další plánované rozvojové aktivity, jako chodník na Srbín, zpřehlednění výjezdů od nákupního centra atd. O vyřešení neutěšené situace na této křižovatce se obec snaží již delší dobu. Letos se konečně podařilo přesvědčit kraj, aby financoval realizaci této akce.

Oválný objezd - kliknutím zvětšíšO průtazích řízení, které zatím dopělo pouze do fáze územního jsme již psali. Minulý pátek dorazila z kraje další překvapivá zpráva (viz rozhodnutí kraje ve věci odvolání manželů Holovských). Když se ke mně dokument v pondělí dostal musel jsem si ho přečíst opakovaně, abych pochopil, co nám vlastně odbor stavebního a územního řízení kraje chce sdělit.

Tedy ve stručnosti:

  1. námitky manželů Holovských proti neuznání jejich odvolání u Stavebního úřadu v Říčanech ( týkaly se prašnosti, statiky domu a dalších) cituji: "...stavební úřad se s posouzením vypořádal, respektoval jednotlivé složky..."
  2. Nicméně na konci dokumentu se dozvídáme, že při vyřizování odvolání stavební úřad nepostupoval podle §38 stavebního zákona a tudíž Krajský úřad středočeského kraje ruší rozhodnutí o udělení Územního rozhodnutí a vrací věc nazpět k novému projednání. Úřad argumentuje tím, že tím, že bylo rozhodnutí vydáno Veřejnou vyhláškou a zároveň byli obesláni pouze známí účastníci řízení, došlo ke znevýhodnění "neznámých" účastníků řízení.

Neodpustím si zde osobní komentář - logika tohoto rozhodnutí mi opravdu uniká. Kdyby bylo rozhodnutí vydáno pouze veřejnou vyhláškou, viselo by na nástěnce v Říčanech a nikdo ani ze známých účastníků řízení by se pravděpodobně nic nedozvěděl (???).

Takže co teď dál? S ohledem na to, že začíná zima, je do příštího léta času dost. Jestliže odbor stavebního a územního řízení kraje nepřesvědčíme o nesmyslnosti jeho rozhodnutí, začneme znovu. Jedná se o formální chybu řízení, takže věcně by již problémy nastat neměly. Inu občas si člověk připadá jak v románu od Kafky. Držte nám a obci palce.

Vítek Šoupal
člen občanského sdružení Mukařov-sko
zastupitel obce Mukařov od podzimu 2006
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz