Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Kruhový objezd na Budech ??

27. května 2007, Jan Kašpar

Ten dvojitý otazník v názvu vyjadřuje určitou míru naděje a nepochopení zároveň.

Naděje v tom, že se snad podaří v obecném zájmu nalézt řešení pro stále se komplikující a nebezpečnější průjezd hlavní křižovatkou naší obce, nepochopení v předkládání sobeckých nároků jediných odpůrců moderního a bezpečného vyřešení dopravy, ve formě tzv. veřejně prospěšné stavby. Té stavby, která je též zařazena mezi priority územního plánu obce. V okamžiku, kdy čtete tento článek, už takřka definitivně schváleného.

Jednání 10. dubna na stavebním úřadu v Říčanech nepřineslo žádný posun, nebyl předložen souhlas všech vlastníků dotčených stavbou, rozuměj chyběl souhlas jediného z odpůrců! Dojde tudíž zřejmě k zastavení dosavadního územního řízení a tak ta naděje se přesouvá do realizace územního plánu.

Toho územního plánu, který závazně vymezuje veřejně prospěšné stavby, prostory pro další výstavbu s určitými regulativy, zelenými plochami, inženýrskými sítěmi. Plánu, který byl podroben detailnímu prověřování desítek institucí a kde kruhový objezd má své logické umístění. A v tom je ta naděje vyslovená úvodem, byť v opakovaném a jistě ne jednoduchém řízení, kde sobecké a neodůvodnitelné nároky musí jít stranou.

 Jedna z nehod na křižovatce
Jedna z nehod na křižovatce
 
Křižovatka na Budech
Sporný pozemek (chodník cca 2m2)
 
Parkování v křižovatce
Parkování v křižovatce

FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta Mukařova
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz