Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Ty naše silnice - pasportizace, kruhák a Vysoká ...

14. října 2007, Vít Šoupal

OpravyTéma rozbitých silnic a cest je jedním z nejčastějších na stránkách našeho časopisu a na internetových diskusích sdružení i obce. Je to logické, neboť každý z nás se chce ke svému domu nějak dostat. Stav silnic není nijak slavný, což je důsledek jednak neohlídané opravy silnic po realizaci kanalizace a vodovodu v Mukařově, obecně se na špatném stavu vozovek podílí jejich vrůstající zatížení způsobené nárůstem těžké stavební techniky. Některé úseky komunikací prostě nebyly na těžké Liaz-ky stavěny a sjeté krajnice jsou toho dokladem.

Pasportizace

V dubnu a květnu letošního roku proto proběhla z podnětu zastupitelstva tzv. "Pasportizace" silnic. Všechny silnice a komunikace v Mukařově, Srbíně a na Žernovce byly zmapovány – zkontrolovány přímo v terénu a výsledek šetření byl zanesen do mapy spolu s textovým popisem, tak aby mohly být pro další roky aktualizovány. Výstupy Pasportizace – Rudy Semanského a Zdeňka Becka – byly následně použity při rozhodování zastupitelstva o úsecích, které bylo nutné opravit v letošním roce. Jednalo se o dva úseky na Srbíně – Na Pískách a Nad obcí a tři úseky v Mukařově – Příčná, Smrková a Vodní.

Vysoká

K opravě komunikace dochází také v ulici Vysoké. Proč a jak se tato oprava realizuje vysvětluje Marcela Eichnerová v dalším článku. Je smutné, že právě tato oprava zvedla vlnu šeptandy. Situace je bohužel úplně jiná, než se "povídá". Opravu, která je následkem liknavosti obce v letech 2000-2006, už nebylo možné dále oddalovat.

Kruhák

Kruhak Posledním v(d)ěčným silničním tématem je kruhový objezd. Na rozdíl od předchozích řádků, zde zatím není happy end. Realizace je zřejmě odsunuta o rok či dva, díky pokračujícím obstrukcím rodiny Holovských. Podle informací z projektové kanceláře, která projekt zpracovává pro investora – Středočeský kraj, bude v nejbližších dnech podán návrh na vyvlastnění zmíněných
cca 20m2 ... K tomu asi není moc co dodat.
 

FotoIng. Vít Šoupal
zastupitel obce Mukařov
předseda občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz