Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Co a hlavně kdo brzdí dopravní řešení hlavní dopravní tepny v Mukařově?
Kruhový objezd po osmé

12. června 2008, Jan Kašpar

KruhakS rostoucí výstavbou v Mukařově a okolních obcích samozřejmě přibývá počet aut a tím i dopravních komplikací. To není jistě specifikum jenom naší obce, to je všeobecný trend. Nicméně jakési specifikum přece jenom v Mukařově existuje a tím je křížení silnic I.třídy od Prahy na Kutnou Horu se silnicemi na jih na Chocerady a na sever na Český Brod.

Historicky vzniklý tvar této neobvyklé křižovatky způsobuje každodenní dopravní chaos, přibývá počet nehod, bohužel i s tragickým koncem. Proto již před několika lety byla do plánu Krajského úřadu Středočeského kraje zařazena investice na vyřešení této složité situace v řádu mnoha milionů korun, podporovaná předchozím zastupitelstvem v čele s bývalou starostkou.

Dopravní experti navrhovali různá řešení, posledním optimálním bylo a stále zůstává vybudování kruhového, spíše však oválného objezdu, právě vlivem onoho neobvyklého tvaru křížení silnic. Projektová kancelář APIS v zastoupení investora Středočeského kraje musela řešit složité technické a majetkoprávní vztahy se všemi majiteli pozemků kolem této křižovatky, aby mohly a musely být dodrženy všechny poloměry zatáček pro odbočování, přechody chodců i pro osoby s tělesným postižením. Od prvních konkrétních kroků počátkem roku 2006 APIS úzce spolupracoval s obecním úřadem, zejména při majetkoprávních jednáních. Zdálo se, že všichni majitelé dotčených pozemků pochopili nutnost řešení neúnosné dopravní situace a souhlasili s návrhem, vesměs i pro ně příznivým, protože by měly být kolem pozemků vybudovány chodníky ze zámkové dlažby, a to nemluvě o celkovém dopravně estetickém uspořádání oválného objezdu.

Křižovatka na BudechPak najednou došlo k neočekávanému zádrhelu. Jediná dotčená strana, bývalá starostka obce p. Holovská se svým manželem - majitelé rohového objektu s restaurací Na Budech, po jejichž pozemku, doslova na několika metrech čtverečních, by měl být vybudován chodník, začali projekt bojkotovat. Při veškeré úctě a respektu k soukromému majetku a právu majitelů. V daném případě však bohužel těch, kteří dosud nesplnili podmínky stavebního povolení pro zřízení restaurace a parkování, postavili bez povolení dřevěnou terasu, ti dosud brání realizaci řešení dopravy, která by přinesla celkové zlepšení přehlednosti, průjezdnosti a jistě i snížení dopravních kolizí.

Bylo zpracováno několik studií o průjezdnosti aut, vlivu hluku a prašnosti na okolí, které vesměs prokázaly neoprávněnost argumentace manželů Holovských o vlivu oválného objezdu na jejich majetek a podnikání. Byly vyvráceny další argumentace o neserióznosti použitých údajů, bylo zpracováno tzv. Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů staveb na životní prostředí silnice II/113 Mukařov, úprava křižovatky s I/2, které je též k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Jedna z nehod na křižovatceV současné době probíhá obnovené územní řízení, ke kterému zástupce investora projektová kancelář APIS zpracovala souhrnné zhodnocení všech opatření, vyvolané vesměs opakovanými a těžko zdravým rozumem pochopitelnými obstrukcemi manželů Holovských. Toto zhodnocení je přiloženo (PDF) se souhlasem APIS i k tomuto článku. Byly vyčerpány prakticky veškeré možnosti jak technických tak územních úprav dopravního řešení této křižovatky, možná kromě absurdního nápadu na přemostění nebo tunely!!

Dosavadní, zatím neměnný přístup jediného z dotčených stran formou opakovaných obstrukcí zatím nedává naději na rychlou realizaci této obecně prospěšné stavby. Tento článek má za cíl podat odpověď na časté dotazy občanů a nakonec i na otázku v záhlaví.
 

FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz