Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Petice na podporu kruhového objezdu

10. srpna 2008, Jan Kašpar

KruhakPředmětem návrhu rekonstrukce křižovatky Na Budech je bezpečný a přehledný provoz jak automobilové dopravy, tak pěších.

Veškeré dosud zpracované studie a stanoviska všechodpovědných institucí a orgánů prokázaly opodstatněnost tohoto řešení. Rekonstrukce křižovatky je veřejným zájmem v územním plánu obce Mukařov.

O celkové situaci bylo napsáno mnoho vysvětlujících článků v tomto dvouměsíčníku i na internetových stránkách obce, k dispozici jsou na obecním úřadu kdykoliv všechny dokumenty vážící se k tomuto řešení. Přesto se zdá, že někdo brání realizaci nepochopitelnými argumenty, spíše však obstrukcemi, a tak se dál množí dopravní komplikace na této nepřehledné křižovatce včetně dopravních nehod, bohužel i s těmi nejtragičtějšími.

KruhakPodle Zákona č.85/1990 Sb.o právu petičním "Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů".

Proto zastupitelstvo na svém řádném zasedání dne 8.7.2008 schválilo petici na podporu realizace výstavby kruhového objezdu a vyzývá občany k jejich podpisu. Petiční archy budou vystaveny (a k podpisu):

  • na obecním úřadě,
  • na poště,
  • v hospodě U Kostela,
  • v restauraci Montgomery.

Věříme, že občané tuto petici podpoří.

Zastupitelstvo obce Mukařov
 

FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz