Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Poplatky a daně v roce 2010

3. února 2010, Rudolf Semanský

V následujícím článku Vás chceme informovat o poplatcích pro letošní rok, které vyplývají z nejrůznějších zákonů a vyhlášek, nebo které se týkají služeb provozovaných na území obce.

Poplatek ze psů je třeba Obecnímu úřadu Mukařov uhradit do konce ledna 2010 – poplatek činí 200,- Kč za jednoho psa pro fyzickou osobu, případně 100,- Kč pro osobu v důchodovém věku (viz obecní vyhláška č. 3/2007), na webu obce (www.mukarov.cz) a nebo Vám tuto informaci rádi sdělíme v kanceláři OÚ Mukařov (tel: 323 660 246).

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu – v letošním roce stejně jako v předešlých letech bude složenky a známky na rok 2010 zasílat svozová firma (Marius Pedersen group) a to dle typu svozu, který mají jednotlivé domácnosti zvolen. Složenky budou rozesílány koncem ledna a začátkem února. Ceny se pro letošní rok mírně snižují (viz OZV 1/2010) a přibývá možnost svozu bioodpadu s ročními cenami: 1050,- Kč/120 l nádoba, 1250,- Kč/240 l nádoba. Termíny svozu jsou uvedeny na úřední desce a na webu obce.

Daň z nemovitostí – pro rok 2010 je daň z nemovitosti stanovena novelou zákona, díky které se výše daně u většiny nejdůležitějších typů nemovitostí zvyšuje na dvojnásobek. I když Obec Mukařov měla možnost koeficient této daně dále zvýšit, ponechala jej na původní hodnotě a tak se tyto částky zvyšují „jen“ na dvojnásobek. Výzva k platbě bude zasílána finančním úřadem, nestaneli se tak, je však povinností majitele nemovitosti k platbě daně se přihlásit.

Víte, jak na daň z nemovitosti? Otestujte se v následujícím testu na iDnes.

Ceny vodného a stočného – se letos mírně zvyšují s ohledem na stále narůstající investice do úpravny vody a čistírny odpadních vod – 33,80 Kč vodné a 41,50 Kč stočné.

 
 
FotoRudolf Semanský
starosta obce
člen o.s. Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz