Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Potřebuje Mukařov rozšíření školy?
Polemika - 8. března 2008

Do letošního prvního čísla časopisu zařazujeme nově rubriku „Polemika“. Prvním tématem, které jsme si vybrali, je rozšíření školy. Otázku na nutnost rozšíření školy jsme položili ředitelce školy Janě Novotné a zastupiteli a členu finančního výboru obce Vítu Šoupalovi.

ANO – je to zkrátka potřeba
Jana Novotná

Zimní školaV poslední době, kdy se v Mukařově i jeho širokém okolí staví nové a krásné rodinné domy, vyvstává do popředí důležitá otázka: kam budou chodit do školy všechny dětičky, které se do nových domů nastěhují nebo se v nich narodí?

Samozřejmě, Mukařov školu má a je to největší budova v obci. Ale přesto tato budova nestačí již dnes, natož za pár let. Problém není ve velikosti tříd, ale v jejich počtu. Již v minulých letech se situace řešila využitím budovy bývalé zvláštní školy, kam byly umístěny dvě třídy a dvě oddělení družiny. Jenže rok se sešel s rokem a dětí stále přibývá. Neříkám bohužel, jsme tomu rádi a také bychom všechny ty děti rádi umístili, aby nemusely jezdit do vzdálených obcí, které již mají kapacitu též omezenou.

V současné době je na naší škole 15 tříd a jedna odborná učebna chemie a IKT Centrum. Několik let po sobě končí jedna 9.třída a nastupují dvě 1.třídy. Bude tedy potřeba minimálně 18 tříd, ale aby byla výuka kvalitní, moderní a poutavá, neobejde se bez odborných učeben. Kde je vzít? Uvnitř budovy už opravdu nenajdeme metry čtvereční, které by se daly přestavět na učebny. Zbývá přístavba. Chápu, že investice na tuto akci jsou obrovské, ale je možná jiná volba?

Jednou mi byl sdělen názor, že budeme do školy přijímat děti jen z Mukařova ...? To je čirý nesmysl, takových dětí není většina a nakonec by nám stát pro nedostatek dětí třeba školu zavřel. Mají okolní obce na stavbu nových škol? Myslím, že situace s financemi je podobná ve všech obcích. Volná kapacita je snad nejblíže na školách v Uhři-něvsi, pak až v Praze. Neumím si představit, že bych posílala malé děti samotné do školy do Prahy. Ne všichni rodiče mohou své děti vozit každodenně do školy. Nemyslím si ani, že za pár let děti odrostou a nebude jich dostatek. To je otázka velmi dlouhodobá, nežijeme zde na sídlišti. Rodinné domy zůstávají rodinám i v dalších generacích, a děti se zde budou rodit stále.

A došlo-li by přeci k poklesu počtu dětí, který odhaduji nejdříve za 20 let a nemyslím si, že by byl velký. Proč nevyužít stávající místnosti na odbornou výuku, případně i pro využití volného času dětí i dospělých?

Chceme-li, aby děti měly pohodlnou cestu do školy, nemusely vstávat v 5 hodin, aby se do školy dostaly včas, chceme-li, aby jim výuka dala vše, co má, nemáme jinou volbu, než jim toto umožnit. Je to "běh na dlouhé tratě", který musí začít přístavbou. Proto se snažím o rozšíření školy, je to zkrátka potřeba.
 

Jana Novotná
Ředitelka ZŠ Mukařov

 

Existují tři řešení
Vít Šoupal

Zastupitelstvo obce stojí před problémem, jak s omezeným rozpočtem vyřešit budoucí nedostatečnou kapacitu základní školy v Mukařově.

Naše základní škola loni přijala dvě třídy prvňáků. Ze 42 dětí bylo těch našich menšina (13). Zbytek dětí byl z osmi dalších okolních obcí. Prvňáci
Jak víme z obecních statistik, počet narozených dětí v posledních 5 letech roste. Lze však předpokládat, že našich dětí v horizontu 3let nebude více než jedna třída.

Řešení této situace se podle mne nabízí v zásadě tři. 1) rozšířit některou ze stávajících budov, 2) najít jiné vhodné prostory pro otevření dvou tříd v Mukařově nebo okolí, 3) otevřít v daných letech pouze jednu třídu pro „naše“ děti.

Nejlepší variantou z pohledu fungování je samozřejmě varianta rozšíření školy. Problém ovšem je v tom, že okolní obce, které byly v minulém roce naším úřadem osloveny, nejeví zájem pomoci Mukařovu s investicí v rozpětí 5-10 milionů a obec již z vlastního rozpočtu hradí loňskou výměnu kotelny za 3,5 milionů korun. V letošním roce bude tedy zapotřebí vést intenzivní jednání se starosty okolních obcí. Podle mého názoru by mělo být vedeno i o mož-nosti dočasného umístění zmiňovaných 2 tříd v objektu v některé z okolních vesnic.

Nedojde-li však k dohodě, je možné, že bude nakonec nutné přistoupit ke třetí variantě. Možnost získání dotace na rozšíření školy se jeví jako malá zvláště proto, že v minulém roce získaly sousední Říčany přislíbenou dotaci 150 milionů korun na výstavbu své 3. základní školy.
 

FotoVít Šoupal
člen finančního výboru obce

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz