Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Povinnost hlásit pálení klestí se týká i Vás

27. května 2009, Matěj Mlčoch

HasičiPomalu každý z obyvatel Mukařovska má občas potřebu zbavit se bio odpadu, jako je listí a nebo nějaké větve. V takovém případě je nutné se rozhodnout, jaké možnosti likvidace komunálního bio odpadu využijete. Je možné si objednat kontejnery na bio odpad a nebo sáhnout po nějaké "alternativní" možnosti.

Věřím, že minimálně 50 procent lidí nesáhne ani po kontejneru ani po vlastním kompostu, ale hromadu bioodpadu potají vyveze na kraj lesa, nebo třeba na Žernovku k hasičské zbrojnici, nebo zvolí možnost ji spálit.

Když dojde k poslední možnosti – tj. pálení, musí si každý uvědomit, že ovšem nejde tuto hromadu prostě zapálit a nechat ji bez dozoru shořet. Každý občan má oznamovací povinnost na příslušný Hasičský záchranný sbor (HZS) tento fakt nahlásit, tj. dopředu oznámit pálení na svém pozemku (spalování látek přírodního charakteru na hromadách).

Dnes pro jednodušší a efektnější vyřízení této povinnosti je zřízena na HZS Středočeského kraje webová stránka, kde jednoduše pálení zaregistrujete. Díky tomu by se pak nemělo stát, že po zapálení hromady klestí, Vám za pár minut na to bouchají hasiči na vrata. Z ulice se těžko pozná, jestli Vám třeba náhodou nehoří dům.

Adresa těchto stránek je: http://hzssk.webrex.cz/. Nezapomeňte vždy před pálením tuto skutečnost nahlásit!

 
FotoMatěj Mlčoch
profesionální hasič
velitel jednotky SDH Žernovka


 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz