Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Prevence vloupání do rekreačních obydlí

2. ledna 2007, www.patriot.cz

ChataLogo PolicieJak nejlépe chránit své obydlí? Ochrana našeho majetku často závisí na dodržování několika jednoduchých pravidel. Nejsou nikterak nová nebo originální a v podstatě je známe všichni. Pouze je někdy podceňujeme, pozapomeneme na ně, nebo usoudíme, že nám riziko nehrozí. Několika minutami strávenými nad následujícími řádky možná předejdete řadě nepříjemností.

Jaké má chatař nebo chalupář možnosti ochrany svého majetku a jak by mohl sám snížit riziko vloupání do svého rekreačního objektu? K základní ochraně patří mechanické zábranné prostředky, jako jsou bezpečnostní dveře a bezpečnostní zámky, uzamykací systémy, ochranné okenní fólie, ochranné mříže a uzamykatelné okenice. Nadstavbou je elektrická zabezpečovací signalizace s automatickým telefonním hlásičem či využitím "rádiových" zabezpečovacích ústředen v objektech s připojením nástrahových detektorů. Lupič

Svůj význam mají i následující doporučení:

  • nezakrývejte pohled na dům vysokými zdmi a hustými ploty,
  • zejména v přízemí minimalizujte počet oken a dveří,
  • při zabezpečení objektu se vždy obracejte na odbornou firmu,
  • pokuste se pravidelně odstraňovat znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklizený sníh, nevybraná dopisní schránka - zde by měla hrát roli sousedská výpomoc,
  • neponechávejte v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky,
  • v okolí domu nechte naopak ležet nějaké drobnosti, které napovídají, že majitel se zdržuje doma (např. pár kousků prádla na šňůře, pohozené dětské hračky),
  • zásadně si domu nepouštějte neznámé osoby, vydávající se např. za údržbáře či tzv. odečítače měřičů, bez průkazu jejich totožnosti a příslušnosti k udávané firmě,
  • v objektu neukládejte cenné předměty a vyšší hotovost peněz.


Zpracované pro Patriot (dnes Zápraží) dle materiálu "Ochrana rekreačních objektů" - autoři: Policie ČR odbor prevence kriminality Ministerstva Vnitra ..^


 

FotoIng. Vit Soupal
zastupitel obce Mukařov
předseda občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

1
 
2

B

Související články a odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz