Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Prevence v požární ochraně
... jak je to od 1.1.2011 s komíny ?

5. února 2011, Michal Pokorný

S ohledem na rostoucí počet požárů v ČR a na dva nedávné velké požáry v obci Mukařov jsme se rozhodli přinášet občanům krátké informace týkající se témat z oblasti požární prevence jak na webových stránkách SDH Mukařov, tak i na stránkách Mukařov-ska.

První příspěvek se bude týkat komínů a novinek s tím spojených. Od 1.ledna 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dokument stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu komína, frekvence jeho kontrol a čištění. Nařízení stanovuje, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest. Uvedené nařízení vlády naleznete v plném znění na www.hasicimukarov.cz v sekci Dokumenty.

Obecně došlo oproti dosud platné vyhlášce k výraznému zmírnění požadavků na kontroly spalinových cest (komínů). Zatímco dříve byla v případě komína, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čištění popř. kontrolu 6x ročně, dle nového nařízení stačí pouze tři čištění. Provozovatelé komína, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, jsou povinni čistit či kontrolovat spalinové cesty pouze 1x ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.

Nezapomeňte, že o provedeném čištění nebo kontrole komína je nutné mít doklad od kominíka tzv. „zprávu o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty“. Tento dokument pečlivě uschovejte.

B
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období 1 roku

 
FotoMichal Pokorný, Mukařov
velitel JSDHO Mukařov
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz