Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Připravujeme projekt rozšíření mateřské školky

10. dubna 2008, Jan Kašpar

Již několik let se v mateřské školce v Mukařově opakuje stejná situace: “Ne, maminko, nezlobte se, ale kapacita školky nestačí na přijetí dalších dětí.“

Zastupitelstvo obce dostává od vedení školky každoročně zvyšující se počty neuspokojených žadatelů, ale vzhledem k předpokládané velké investici několika milionů nebylo možné projekt na rozšíření školky dosud zařadit do již tak omezeného rozpočtu obce.

Vyhlášením Regionálního operačního programu (ROP) Krajského úřadu Středočeského kraje, resp. jeho Výzvy č.12 v oblasti vzdělávání, se otvírá šance na získání potřebných prostředků. V letošním roce jsou vyhlášeny dva termíny pro předkládání projektů, první počátkem května, druhý v říjnu. Přísná a velice obšírná metodika nutí všechny potenciální žadatele, aby se maximálně věnovali dodržení všech předepsaných hledisek k posuzování projektů již od počátku, protože se očekává velký zájem o tento druh projektů z mnoha obcí a ne všechny bude možné uspokojit.

Má se navrhovat rozšíření školky o jednu třídu jako přístavba do volné louky, zahrady nebo jako nástavba nad současné přízemní křídlo? Ke konečnému rozhodnutí musel být vypracován statický posudek, který sice nedoporučil nástavbu, ale zároveň inspiroval projektanty tak, že nástavba sice bude, ale ve formě „obestavení“ přízemního křídla na zapuštěných pilotech. Toto řešení ušetří nejen pozemky, ale zároveň vyřeší léta trvající problémy s izolací rovné střechy.

Projekt nástavby navrhuje sedlovou střechu, jejíž tvar by se později měl objevit i na původní budově, kde je problém s izolací stejný.Věřme, že takto pojatý projekt neskončí jen zavázaný v mašličkách po neúspěšné „maturitě“ hodnotící komise, ale svojí realizací umožní předškolní výchovu dalších občánků.

Návrh rozšíření školky 2008

 
FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz