Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Proč se opravuje právě Vysoká ulice?!

14. října 2007, Marcela Eichnerová

OpravyOpakovaně slýchám otázku: "Proč se opravuje Vysoká ulice?" Je to proto, že obecní úřad letos v létě začal jen to, co musel a co mu bylo nařízeno stavebním úřadem již v roce 2005 (tj. před skoro dvěma lety) !!!
Jedná se konkrétně o Rozhodnutí nařízení udržovacích prací č.j. Výst.6637/43378/03 ze dne 14.12.05, které nabylo právní moci 31.1.2006.

Ale trochu historie: podle územního rozhodnutí z 13.1.2000 na výstavbu 15 rod. domků v lokalitě Vysoká a Nad Vysokou měla být tato komunikace, která je vlastnictvím obce jako přístupová, upravena na základě samostatného projektu a stavebního povolení již před začátkem výstavby.

Nikdo na to však na obci nedbal, stavby byly povolovány, těžká technika udělala své, při výstavbě inž. sítí se ta trocha štěrku ztrácela pod bahnem a cesta, která do té doby sloužila třem domům, se stala schůdnou pouze v období sucha. Po dešti vytvořený skoro 10 m dlouhý a 4 m široký rybník šlo „přeplavat“ jen v holínkách.…a tak stížnosti od roku 2000 vyústily během těch sedmi let (!) v bezpočet jednání s obecním i stavebním úřadem. V roce 2004 byl zpracován projekt a následně vydáno uvedené nařízení - nařizující obci (pod pohrůžkou vysoké pokuty) uvést silnici do pořádku. Ani na toto nařízení však předchozí vedení obce nedbalo.

S ohledem na rostoucí riziko pokuty tak byla letos v létě cesta opravena alespoň po křižovatku s ulicí Nad Vysokou, a to zámkovou dlažbou. Ta byla zvolena z důvodu nutnosti vyřešit odvodnění, protože umožňuje vsakování povrchové vody a cenově je pro daný typ komunikace a jejího zatížení stějně nákladná jako asfaltový povrch. Z uvedených faktů je jasné, že se cesta neupravovala proto, jestli tam bydlí nebo nebydlí někdo ze zastupitelů, ale aby úřad alespoň začal plnit to, co bylo nařízeno a nevystavoval se dále nebezpečí finančních sankcí od nadřízených úřadů.
 

FotoIng. Marcela Eichnerová
členka stavebního výboru obce
členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz