Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Ptáme se nového místostarosty

26.03.2010

Na únorovém zastupitelstvu obce Mu-kařov byl dalším místostarostou obce zvolen Ing. Přemysl Zíma. Přinášíme Vám s ním krátký rozhovor.
 

Dobrý den, Přemku, mohl byste se čtenářům krátce představit?

Pocházím ze Srbína, kde žiji již jako 4. generace zemědělců od r. 1913, kdy praděd Antonín Zima zakoupil zde zemědělskou usedlost č.p. 4. Po střední obchodní škole jsem vystudoval auditing a logistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po škole jsem nastoupil jako účetní do středně velké mezinárodní firmy v Tehovci, kde pracuji již šestým rokem, v dnešní době na pozici finančního ředitele. Takže jsem neutekl daleko a po celý svůj život jsem spjat s místní rodnou hroudou fyzicky i nejrůznějšími aktivitami na statku i v blízkém okolí.

Jak se Vám tu žije?

Otázku bych ještě rozdělil na dvě části. První, jak se žije v ČR? Jelikož rád cestuji, měl jsem možnost srovnání života tady a v USA, Rumunsku, Řecku, nebo na Srí Lance a přes všechny české peripetie a neduhy si myslím, že se tu žije poměrně dobře, a že spoustu životních problémů běžných jinde tu lidé řešit nemusí. A to navzdory tomu, že obyčejný člověk zde musí stále válčit, aby za svůj „východní“ příjem mohl nakoupit v „západních“ cenách, nemluvě o úsporách. Ale nebude to tak zlé, neboť počet drahých aut na silnicích za poslední léta jasně vzrostl.

V Mukařově a okolí se žije, řekl bych, ještě o něco lépe než dobře. Kraj nedaleko výstavní Prahy a přesto v krásné přírodě, a relativně klidném prostředí s možností turistiky do historicky unikátního okolí (lesy, lomy, pamětihodnosti, jakož i nejrůznější vzácná místa skrytá věčně uspěchaným lidem vprostřed Černých lesů). Trochu mě jen děsí probíhající stavební ruch, kterým pomalu z naší krásné přírody lidé ukrajují to nejcennější a místo toho máme v krajině asfalt, či beton v rozlohách nevídaných a někdy i nesmyslných. Přijde mi to jako začarovaný kruh, stěhovat se do přírody a pak si vybetonovat půl zahrady, jen proto, že když zaprší, udělá se bláto. Vždyť to je právě ta příroda...

Jaké změny jste zaznamenal za poslední volební období?

Musím objektivně říci, že značné. Klíčovým momentem bylo zejména vyjednání prodeje plynovodu, vybudovaného za předchozího zastupitelstva, ze kterého jsme jako obec získali nemalé prostředky na svůj rozvoj. Ovšem je nutné dodat, že ne rozvoj živelný, ale rozvoj podle připraveného územního plánu a na strategické úrovni jasně definovaných investičních projektů.

Co z Vašich dosavadních zkušeností bude přínosem pro obec?

Mohu říci, co z mých zkušeností už přínosem bylo. Je to hlavně finanční plánování a příprava, tvorba, kontrola a vyhodnocení rozpočtů obce, nebo i rozpočtů ostatních organizací navázaných na obecní rozpočet. Mimo to byla, je a doufám bude, účast na investičních projektech v celém širokém spektru obecní činnosti, a to ať už při přípravě, kontrole, nebo jejich vyhodnocování. Kromě takříkajíc profesních záležitostí je to i členství v občanském sdružení Mukařov-sko a spolupráce s OS Pro Srbín na nejrůznějších úrovních a projektech.

Jaké vidíte priority ve Vaší práci pro obec?

Do budoucna mohu slíbit, že u výše uvedeného bych rád zůstal, přestože laťka bude hodně vysoko ve spojení s projektovaným odkanalizováním Srbína a Žernovky, dalším rozvojem obce a finanční krizí ukrajovanou rezervou rozpočtu. Prioritou bude zcela jistě pečlivé hospodaření s fiskálními, nebo dotačními příjmy a vhodná alokace veřejných prostředků do veřejných služeb a investic při zachování dlouhodobě vyrovnaného (lépe lehce přebytkového) rozpočtu. Dalším stěžejním bodem je příprava podkladů k získání nejrůznějších dotací, které dokáží ulehčit zejména v tom investičním břemeni, a bez kterých by situace byla o mnoho těžší.

Na závěr pro odlehčení, jaké jsou Vaše koníčky?

Mým velkým koníčkem je bezesporu má práce, a k tomu dobrá hudba. Také mě velice baví cestovat - po ČR i do zahraničí. Mezi poslední a nejlepší patří cesta na Srí Lanku v loňském roce a výlet do Neumětel k Šemíkově hrobu o rok dříve. Ve volném čase též rád zahradničím a občas si zahraji na akordeon nebo klavír.
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz