Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

2x o radaru v Mukařově

Radar v Mukařově nebude,
aneb jak jsme s Vladimírem málem zaprodali naše obce

1. prosince 2007, Vít Šoupal

RadarTak a je to za námi, můžeme si všichni oddychnout. Americký radar u našich vesnic stát nebude. On tu sice ani nikdy stát nemohl, ale k tomu později.

Zahájení celé aktivity, kterou jsme nazvali "Když nechce Trokavec, Mukařov říká ANO!", bylo dílem okamžiku. Jel jsem autem a telefonoval s Vladimírem Kováříkem - domlouvali jsme se, kdo sežene jaké dárky do soutěže na Drakiádu. Kromě jiného přišla řada i na Radar a oba jsme se shodli, že nám tanečky okolo jeho umístění v Brdech přijdou nemístné. Bylo to zrovna v době, kdy navíc vláda uvolnila 1,2 miliardy na rozvoj Brd !!! a brdským starostům to stále nebylo dost. Tak jsme si řekli, že je to ostuda a že zkusíme přesvědčit zastupitele, aby Mukařov nabídl prostor pro radar. I když to bude třeba jen symbolické gesto, pomůže to dobré věci a určitě i našim obcím, které vejdou v obecnou patrnost.

Oba dva máme podobný náhled na minulost. S rokem 1938 máme spojenu politiku "bojovníků za mír", která umožnila Hitlerovi ovládnutí nejprve Rakouska, ČSR a posléze skoro celé Evropy. Následně v roce 1948 došlo k potlačení demokracie a když se na sklonku šedesátých let začalo konečně blýskat na lepší časy, přišel rok 1968 a s ním vpád vojsk Varšavské smlouvy do naší milované vlasti. Malý stát, jakým Čechy bezesporu jsou, nemá šanci obstát v případě nějakých budoucích turbulentních změn bez garancí pevného obranného partnerství. Jednou takovou garancí je naše dnešní členství v NATO, jehož páteří jsou USA.

To, že umístění v naší lokalitě není technicky možné, bylo zřejmé již od začátku a my to nijak nezastírali. Byť v nadsázce, chtěli jsme vyslat upřímné gesto. Reakce na akci byly smíšené. Několik nevybíravých z části nepodepsaných emailů nás obviňovalo ze "zaprodávání Mukařova imperialistům" či vyzývalo "k poctivé práci". Obdrželi jsme také celou řadu podepsaných reakcí s podporou, ať už od "přespolních", kde se k ničemu podobnému neodhodlali, nebo místních.

No a jak to nakonec dopadlo? Pod petici, která vyzývala zastupitelstvo obce, aby nabídlo USA obecní pozemky na stavbu radaru, se podepsalo ke stovce lidí, z nichž polovina byla z našich obcí a druhá má k našemu regionu vztah. O petici se hlasovalo na mimořádném zastupitelstvu v předvečer státního svátku 17. listopadu a iniciativa dopadla podobně jako studenti před 18-ti lety na Národní třídě. Pro hlasovali 2 zastupitelé, proti bylo zastupitelů 5, 1 se zdržel a 5 se jich omluvilo. Radar tedy u nás nebude (a nikdy být nemohl).

S nadsázkou lze říct, že Mukařov mohl být konečně v něčem výjimečný, a to pro všechny, ať už si o radaru myslí, cokoliv. Nestalo se tomu tak. Nabízí se paralela s tím, jak chtěli Kostelečtí stavět na konci 19. století železnici, ale nemohli se s Říčanskými dohodnout, kudy povede, až se žádná nepostavila. Do dějin se tím nezapsali a jak by se nám teď vlaková zastávka místo Bašty na Budech hodila.
 

FotoIng. Vít Šoupal
spoluiniciátor akce za Radar
zastupitel obce Mukařov

 

B

Proti radaru ??? - pohled z druhé strany

1. prosince 2007, Rudolf Semanský

Aby se otázka radaru na Mukařovsku mohla definitivně uzavřít, měly by také zaznít důvody, proč se někteří zastupitelé i přesto, že petici podepsali, rozhodli při mimořádném zasedání hlasovat proti.

Přestože celá akce byla myšlena s nadsázkou a její autoři chtěli především vyburcovat ty obce, jejichž poloha a hustota osídlení umístění radaru umožňuje, a poukázat na to, že spíše než nevýhody je třeba hledat výhody, které s sebou radar přináší, byli jsme překvapeni, kolik lidí tuto nadsázku nepochopilo a dokonce byla cítit jakási obava z možného ohrožení obce a jejích občanů.

Navíc to trochu nešťastně bylo pochopeno jako iniciativa zastupitelstva a tak byl celý text zveřejněn na úřední desce a na internetu, aby se k ní měli možnost vyjádřit lidé z celé obce i blízkého okolí… Bohužel se ale obava z nepochopení záměru této akce potvrdila a celá věc začala být brána příliš vážně, k čemuž přispěly svým dílem i sdělovací prostředky. Myslím si, že všechny tyto skutečnosti a také snaha respektovat názory většiny místních občanů, vedly nakonec zastupitelstvo k tomu, že nabídku na umístění radaru na pozemcích obce neodsouhlasilo.
 

FotoRudolf Semanský
starosta obce Mukařov

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz