Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Listárna & diskuse o lokalitě Pod Budama

10. června 2007, Vítek Šoupal

Práce na stavběListárna časopisu Mukařov-sko (3/2007) byla tentokrát věnována problémům lokality "Pod Budama". O problémech s nekoncepčností nové výstavby byl v Mukařov-sku článek již v čísle 5/2006 z pera pana Hrocha. Roznáška posledního čísla časopisu, kterou jsem absolvoval právě v lokalitě "Pod Budama", dala na webu vzniknout článku s názvem:"Roznáška časopisu a zpráva z "Kubínova" lokality Pod Budama".

Byť byl článek publikován 1. dubna, nejednalo se o Apríl (k přečtení zde). Článek ihned vyvolal řadu reakcí na diskusních fórech Mukařov-ska i obce.
 
 

Poslední vývoj situace (v době po redakční uzávěrce) byl takový, že po neúspěšných jednáních se stavebním úřadem a s firmou, která pole rozparcelovala, si povrch komunikací z asfaltové drti budují obyvatelé lokality na vlastní náklady a částečně svépomocí.

Obecní zastupitelstvo projednalo 21.5. na mimořádném zasedání žádost obyvatel lokality o spolupodílení se na budování komunikací. Tomu předcházela návštěva lokality. Obec přislíbila opravit povrch vjezdu Pod Buda – tj. ulici Na pískách od Choceradské po odbočku do ulice U Požáru. Oproti původnímu plánovanému asfaltovému povrchu bude část dále od hlavní silnice řešena asfaltovou drtí a ušetřené peníze budou použity jako příspěvek obce na komunikaci U Požáru (maximálně do výše 10% nákladů na opravu). Původní investor se zavázal komunikace převést, a to nejdříve na občanské sdružení obyvatel lokality. Od nich by je po roce provozu bez zjevných závad měla převzít obec.

 
 
Vítek Šoupal
předseda o.s. Mukařov-sko
zastupitel obce Mukařov

 

Mapa

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz