Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Rozpočet obce na rok 2007

28. ledna 2007, Vít Šoupal

Hlavními podklady pro rozpočet na rok 2007 nám byly nejen výsledky plnění rozpočtu v roce 2006 či letech předchozích, ale hlavně body krátkodobého plánu rozvoje Mukařov-ska, se kterými jsme šli do podzimních obecních voleb.

Ilustrační fotoVzhledem k tomu, že rozpočet byl vyvěšen na obecní úřední desce a je ke stažení na webu obce (www.mukarov.cz - sekce OÚ/Hospodaření), chtěl bych se zde zmínit jen o hlavních rysech rozpočtu na letošní rok.

Rozpočet je konstruován jako vyrovnaný v celkové výši 22 milionů korun (včetně přebytku z roku 2006 na straně příjmů a plánované 12% rezervy na straně výdajů). U příjmů tvoří hlavní část příjmy daňové cca 9 mil. Další nezanedbatelnou položkou rozpočtu jsou dotace a příspěvky developerských společností, které v posledních letech v rozpočtu chyběly. Tyto peníze mají na straně výdajů své jasné účelové určení. Dále jsou zde také poplatky a příjmy z hospodářské činnosti obce, kde se však jedná hlavně o příjmy za komunální odpad, které jsou obratem "vypláceny" ve výdajích.

Co se týče výdajů, kromě těch běžných, jako jsou škola, školka, chod úřadu, či příspěvky místním sdružením a spolkům, jsme rozpracovali také seznam projektů a jejich priorit. U těch nám vyšla celková suma přesahující 100 milionů korun (!!!). Bylo proto nutné stanovit jejich pořadí a zda a kdy budou realizovány. Např. u větší investiční akce jako odkanalizování a čištění odpadních vod na Srbíně a Žernovce, kde se jedná o dlouhodobou záležitost, je nutné již v letošním roce vytvořit projekt, na základě kterého budeme v budoucnu žádat o poskytnurí dotace.

Celková částka, která byla nakonec vyčleněna na projekty a jejich přípravu v roce 2007 je cca 8,5 milionů, což číní 45% z výdajů obce v tomto roce. Mezi projekty, které se v letošním roce budou realizovat jsou: kotelna v ZŠ Mukařov (2,5 mil.), projekt rozšíření mateřské školky a projekt pro novou kotelnu MŠ (100tis.), dětské hřiště v Srbíně (220 tis), rekonstrukce ČOV v Mukařově (150 tis.), projekt odkanalizování Srbína a Žernovky (350 tis.), výstavba chodníku na Srbín (1.5 mil), obnova veřejného rozhlasu (400 tis.) nebo nákup a osazení 2 rychlostních tabulí pro zvýšení bezpečnosti v obci (80 tis.).

V neposlední řadě je nutné zmínit také 1,5 mil. na opravu povrchů komunikací a silnic. I když tato suma vypadá na první pohled vysoká, je nutné si uvědomit, že na katastru obce je přibližně 25km komunikací. Když běžný metr asfaltové silnice (šíře 4m) stojí okolo 3.200 Kč, bylo by na jejich kompletní rekonstrukci zapotřebí 80 milionů korun. I pro obnovu komunikací, které jsou často poničeny po plynových, či jiných výkopech, proto musí obec hledat další zdroje financování.

 
Vítek Šoupal
člen finančního výboru obce
předseda o.s. Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz