Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Rozpočet obce 2009 vs. 2010

8. února 2010, Přemek Zima

Hezký nový rok! Rozpočet v roce 2009 i přes nekončící krizi dopadl nakonec nad všechna očekávání a i přes propad daňových příjmů skončil v přebytku 5,6 milionů Kč. Celkové příjmy činily 28.753 tis. Kč a výdaje - včetně přebytku - 33.238 tis. Kč.

Rozpočet Podařilo se vybudovat 4 nové třídy ZŠ Mukařov (za částečné pomoci obcí z okolí), vystavět semafor pro bezpečný přechod na Budech, zvýšit kapacitu mukařovské ČOV, doplatit chodník z Bud do Srbína, dokončit opravu bytovky v Příčné a budovy OÚ, zafinancovat výstavbu již 3. dětského hřiště, tentokrát na Žernovce. Také zbylo na nákup nové techniky pro komunální služby. Výčet loňských dokončených akcí je však ještě delší. Na přesná čísla si budeme muset počkat do března, kdy se objeví v závěrečném účtu za rok 2009.

I přes politické šachmaty konce roku jsme se nikterak neobávali začít rok 2010 s rozpočtovým provizoriem, které umožnilo přesnější naplánování příjmů i výdajů. Rozpočet pro rok 2010 byl schválen na řádném zasedání ZO v lednu. Výše příjmů pro tento rok odráží další očekávaný pokles daňových příjmů, celkové schválené příjmy činí 17.732 tis. Kč. Schválené výdaje činí 23.347 tis. Kč. Rozpočet byl schválen se schodkem 5.614 tis. Kč, jehož finanční krytí umožňuje přebytek hospodaření roku 2009. Ve výdajích je také již zahrnutá rezerva rozpočtu 1.286 tis. Kč.

Do výdajů rozpočtu se vešly projekty za 11,8 milionů korun, zbytek je určený k financování stále rostoucích mandatorních výdajů stále rostoucí obce - spotřeba energií, chod obecního úřadu, splátky úvěru za plynofikaci, opravy majetku a jeho údržba, autobusová doprava, komunální služby a odpadové hospodářství.

Z projektů uvedu jen ty nejdůležitější: rozšíření MŠ Mukařov o jednu třídu (závisí na dotaci), vypracování dokumentace pro výběrové a stavební řízení vodovod a kanalizaci Srbína a Žernovky jako podkladu pro žádost o dotaci, výstavba dalších chodníků v Mukařově, stezky na Žernovku a pokračování chodníku v Srbíně, nákup nové hasičské cisterny pro Mukařov, rozšíření hasičské zbrojnice na Žernovce.

Bohužel finanční požadavky a potřeby obce by hravě pohltily i mnohem větší rozpočet, a tak jsme v řadě případů odkázáni na žádání o dotace, jejichž nepřidělení může řadu investic zkomplikovat nebo i omezit. Doufejme, že se tak stane jen v minimu případů a že se podaří splnit cíle i v tomto roce.

Kompletní rozpočet je ke stažení na webových stránkách obce www.mukarov.cz v sekci [Obecní úřad/Hospodaření].

 
FotoIng. Přemysl Zima, Srbín
předseda finančního výboru obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz